MAT-33500 Differentiaaliyhtälöt (kevät 2012)


Home page of the English language version of the course is here: MAT-33506 Differential Equations

Luennot

Luennoijat: TkT Pasi Raumonen, FL Matti Viikinkoski
Vastuuhenkilö professori Mikko Kaasalainen.

Periodi III: ma 14-16 S3, pe 12-14 S2

Luennoijat tavattavissa huoneessa TD 322/324 luentojen jälkeen.

Luennoilla käydyt kirjan kappaleet:
viikko 2: 1.1-1.3, 2.1-2.4
viikko 3: 2.5-2.7, 3.1-3.2
viikko 4: 3.3-3.4, 4.1, 6.4-6.5
viikko 5: 5.4-5.5, 6.1, 6.3
viikko 6: 7.1-7.4
viikko 7: 8.1, 9.1

Viimeinen luento ma 20.2.

Laskuharjoitukset

Periodi III: ma 10-12 SJ210, ti 14-16 K3108B

Assistentti: Lassi Paunonen TD319

Suorittamalla laskuharjoituksia voi ansaita maksimissaan 8 tenttipistettä. Maksimipisteet saa ratkaisemalla 80% kaikista harjoitustehtävistä. Laskuharjoituspisteitä voi kerätä ainoastaan saapumalla paikan päälle laskuharjoitukseen ja esittämällä ratkaisunsa pyydettäessä.

1. harjoitus
2. harjoitus
3. harjoitus
4. harjoitus
5. harjoitus

Laskuharjoituspisteet

Tentti

Tentin maksimipistemäärä on 32 pistettä ja laskuharjoituspisteiden maksimimäärä on 8 pistettä. Pisteiden huomiointi tapahtuu seuraavasti: kullekin opiskelijalle lasketaan prosentuaalinen pistemäärä (a) pelkän tentin perusteella, eli (tenttipisteet/32)*100%, ja (b) tentin ja laskuharjoituspisteiden perusteella, eli ((tenttipisteet+laskuharjoituspisteet)/40)*100%. Arvosana annetaan suuremman prosenttiluvun perusteella.

Kurssimateriaali

Kurssilla seurataan kirjaa M. Hirsch, S. Smale & R. Devaney: Differential Equations, Dynamical Systems and an Introduction to Chaos, ISBN 0123497035, Academic Press 2002. Netin (erityisesti Wikipedian) käyttö on myös hyödyllistä.
Kurssilla ei ole luentomonistetta, ja luentojen taulumerkinnät eivät ole tarkoitetut sellaisenaan riittäväksi esitykseksi. Kirjan hankkiminen on ERITTÄIN suositeltavaa.

Kurssin asiat löytyvät olennaisesti myös vanhemmasta kirjasta M. Hirsch & S. Smale: Differential equations, dynamical systems, and linear algebra, Academic press 1974, ISBN 0-12-349550-4.


Sivu päivitetty 30.01.2012.