Matematiikan opinnot  

Tampereen teknillinen yliopisto

 Insinöörimatematiikka   2017-2018


Yleistä Insinöörimatematiikan kokonaisuus koostuu Tampereen teknillisen yliopiston neljästä matematiikan opintojaksosta, jotka on tarkoitus suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena. Näiden jälkeen matematiikan perusopintoihin (27 op.) lukeutuu muutama erillinen opintojakso lisää jokaisen opiskelijan oman tutkinto-ohjelman ja/tai kiinnostuksen mukaisesti. Ne voi suorittaa heti, kun niihin vaadittavat esitiedot on hallussa.

Opintojaksojen nimet ovat muotoa

Insinöörimatematiikka  N M,

missä N on kirjain ( A, C, X ) ja M on numero (1, 2, 3, 4).

Kirjaimen A valitsevat tutkinto-ohjelmassa (RTK, TTK, TSK, R, Tu, Tj, Ti, S) opiskelevat.
Kirjaimen C valitsevat tutkinto-ohjelmassa (TEK, Au, K, M) opiskelevat.
Kirjain X on avoimen yliopiston vastaaville opintojaksoille, joilla voi korvata A:n ja C:n.

Tekniikan ja luonnontieteiden tutkinto-ohjelmassa opiskelevat (TLK, B, TL, Y) suorittavat Insinöörimatematiikan tilalla opintojaksot Matematiikka 1, 2, 3 ja 4. Opintojaksot ovat olemassa myös englanninkielisinä.

Insinöörimatematiikka123 on suoraan maisterivaiheeseen tuleville, joilla on esitietona suoritettuna matematiikkaa vaadittu määrä.

Opintojaksojen lukujärjestykset on laadittu fuksien muut perusopinnot huomioon ottaen. Laskuharjoitusryhmissä voi olla erillisiä ryhmiä tutkinto-ohjelmien toiveiden mukaisesti. Opiskellessaan toteutuskerralla opiskelija menee oman kirjaimensa/ tutkinto-ohjelmansa mukaisesti luennoille, harjoituksiin ja tenttiin. Jos Insinöörimatematiikan suoritus ei onnistu samalla toteutuskerralla, niin esimerkiksi avoimessa yliopistossa voi suorittaa vastaavan opintojakson. Rekisteriin tulee se kirjain, jonka tentin opiskelija suorittaa. Kokonaisuudessa voi olla eri kirjaimia, mutta ei samoja numeroita.

Opiskelija saa POPin kautta tarkemmat tiedot jokaisesta opintojaksosta ja toteutuskerrasta. Myös opinto-opas on hyvä keino löytää lisää tietoa.

Opintojaksojen suoritus Opintojaksot suoritetaan hyväksytysti suoritetulla harjoituspaketilla ja tentillä. Tarkemmat ohjeet.

Vanha hyväksytysti suoritettu harjoituspaketti, on voimassa lukuvuonna 2017-2018. Tenttiin voi osallistua ilman, että on ilmoittautunut toteutuskerralle.

Jos menee toisen toteutuskerran tenttiin, niin on aina syytä selvittää sen toteutuskerran opetus. Jokaisen toteutuskerran tentti laaditan sen toteutuskerran opetuksen mukaisesti.

On tärkeää muistaa ilmoittautua tenttiin POPissa ajoissa. Opiskelijalle tenttikertoja on olemassa vain 3 jokaista opintojaksoa (siis ei toteutuskertaa) kohti. Niitä ei kannata tuhlata turhilla ilmoittautumisilla.

Jos opiskelija ei voi ilmoittautua POPissa, koska tenttikerrat on käytetty, niin hänen pitää ottaa yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön ajoissa ennen kuin tenttiin ilmoittautuminen menee kiinni.

Perusopinnot kannattaa suorittaa heti alussa pois. Tentit kannattaa suorittaa sen toteutuskerran aikana, kun harjoituspakettikin on suoritettu. Vanhan paketin voimassaolo voi loppua, kun niin ilmoitetaan.

Perustaitojen testi Insinöörimatematiikka 1:n, Matematiikka 1:n ja Insinöörimatematiikka 123:n opintojaksojen suoritukseen kuuluu pakollisena osana suorittaa hyväksytysti perustaitojen testi.

Testiä varten (ja muutenkin) voi harjoitella samankaltaisilla tehtävillä. Testin Moodlealueella on lisää tietoa asiasta.

Opiskelijan on itse huolehdittava, että testi on suoritettu määräajassa hyväksytysti.

Matlabin alkeet Insinöörimatematiikka 2:n, Matematiikka 2:n ja Insinöörimatematiikka 123:n opintojaksojen harjoituspaketin suoritukseen kuuluu pakollisena osana suorittaa hyväksytysti Matlabin alkeet.

Suorittaminen kannattaa aloittaa jo 1. periodilla. Moodlessa on lisää tietoa asiasta.

Laskutupa Opiskelijoille on varattu työtilaa harjoitussaleista. Sinne voi tulla vapaasti laskemaan kotitehtäviä yksin tai yhdessä. Paikalla on neuvontaa. Liity sen Moodlealueeseen , niin saat lisää tietoa.

Sivut päivitetty 19.8.2017. Merja Laaksonen   (etunimi.sukunimi@tut.fi)