Saavutettavuus, syksy 2007

Opintojakson tavoitteena on esitellä saavutettavuuden käsite sekä toteutustyön ja arvioinnin perusteet. Kurssin tarkastelu rajataan erityisesti verkkosisällön ja verkkopalvelujen käyttöliittymien saavutettavuuteen.

Ajankohtaista (7.2.2008)

Allekirjoittaneelta on tiedusteltu saavutettavuus-aiheisia kirjoja. Opintojakso ei suoraan seuraa yhtäkään oppikirjaa, mutta sisältää esim. pari viittausta lähteeseen Constructing Accessible Web Sites (Thatcher, J. et al., Peer Information Inc., 2002). Saavutettavuusaiheista kirjallisuutta käsittelee mm. Saavutettava.fi:n aloita tästä -artikkeli.

Huom: Tiistaina 20.11. järjestetään vierailuluento joka käsittelee saavutettavan verkkopalvelun suunnittelua ja arviointia, esimerkkinä konkreettinen Tre@Validia-projekti. Luennoitsijana Ilkka Kaikuvuo: Saavutettavuutta arvioimassa: tapaus Avustajaportti. Luento on erityisen suositeltava ja pelkästä läsnäolosta ansaitsee yhden porkkanapisteen. Tervetuloa!

Kurssipäiväkirja

Osa luentokalvoista ja -esimerkeistä on saatavilla suoraan kuluvan vuoden prujuarkistosta joka täydentyy luentojen tahdissa.

Viikkoharjoitukset: harjoitus 1 (vko 43), harjoitus 2 (vko 44), harjoitus 3 (vko 45), harjoitus 4 (vko 46), harjoitus 5 (vko 47).

Huom. Ratkaisuja tehtäviin on tarkoitus miettiä/kirjoittaa etukäteen, siis ennen harjoitustilannetta. Vastaavasti, porkkanapisteen ansaitsee jos on lisäksi varautunut pyydettäessä esittämään porkkanatehtävän ratkaisunsa muille. Huomaa että (kuten elämässä yleensäkin), tehtäviin ei usein ole yksikäsitteistä "oikeaa" ratkaisua, vaan eräitä hyväksyttäviä ratkaisuja (sillä ajatuksella että oma "eräs hyväksyttävä ratkaisu" pitäisi pystyä järkevästi perustelemaan).

Tutustu myös kuvitteelliseen Salivaraani-sovellukseen, joka tarjoaa puitteet saavutettavuuskysymysten pohdintaan.

Erittäin hyödyllistä luettavaa ja kokeiltavaa:

Oheislukemista ja linkkejä:

Aikataulu

Opintojakso järjestetään syksyn 2. periodin aikana (S2). Ensimmäisellä luentoviikolla ei ole harjoituksia. Opettajien työmatkat yms. saattavat vaikuttaa lähiopetuksen käytännön järjestelyihin.

Luentoajat (TB111):

Harjoitusajat (Sb204; kolme rinnakkaista ryhmää):

(Huom! Harjoitusajoissa oli aikaisemmin väärän kurssin harjoitukset - pahoitteluni!)

Suoritustapa

Kurssin arvosanan määrää lopputentti (4 * 6 pts = 24 pts). Hyvää kurssiarvosanaa voi varmistella keräämällä porkkanapisteitä kurssin aikana. Kutakin pistemäärää vastaava arvosana selviää oheisesta arvosanataulukosta

arvosana pistemäärä
0 0-10
1 11-13
2 14-16
3 17-19
4 20-21
5 22-24

Opintojakson tiimoilta järjestetään kolme tenttiä. Mikäli porkkanapisteitä on kertynyt edullisesti, huonoimman tenttitehtävän pistesaalis korvataan maksimissaan kuudella porkkanapisteellä. Porkkanapisteitä saa tekemällä erikseen merkittyjä harjoitustehtäviä ja osallistumalla aktiivisesti vierailuluennoille. Porkkanapisteiden jakoperuste on opiskelijan oma aktiivisuus (ml. läsnäolo pisteitä kirjattaessa) ja asioiden opiskelu silloin kun niitä opetetaan.

Opettaja

Kurssin tuntiassistenttina toimii Ilkka Kaikuvuo (ilkka.kaikuvuo@tut.fi).

Vastaava opettaja on Ossi Nykänen

Ossi Nykänen, yhteystiedot:
Tampereen teknillinen yliopisto,
Huone: TD303, matematiikan laitos, / hypermedialaboratorio
Puhelin: (03) 3115 3544
Sähköposti: ossi.nykanen@tut.fi
Vastaanotto: to 13-14 (lukukausien aikana)