Verkkopalvelun sisällöntuotanto

tutkija Anne-Maritta Tervakari, <anne.tervakari@tut.fi>

Hypermedialaboratorio, Tampereen teknillinen yliopisto

3. luento 17.12.2008

Esityksen teknisestä toteutuksesta

Muutama maininta esityksen toteutuksesta:

Luennon teemat

Suunnittelutyön dokumentointi

Luennon tavoitteena on perehdyttää suunnittelutyön dokumenttityyppeihin. Dokumentteihin palataan kurssin kuluessa aika ajoin.

Dokumentointi -välttämätön paha?

documentation

Valokuva: Frank Jepsen CC-By-2.0

Miksi pitäisi dokumentoida?

Dokumentointi

Miksi dokumentointi on haastavaa?

Mitä pitäisi dokumentoida?

Erilaiset dokumentit voidaan jakaa karkealla tasolla kolmeen eri ryhmään:

Katso taulukko verkkopalvelun sisällöntuotannossa käytettävistä dokumenteista.

Aloitusvaiheen dokumentit

documentation

Valokuva: Emma Jane Hogbin CC-By-2.0

Tarjouspyyntö ja tarjous

Suunnittelu- ja toteutusprojekti lähtee liikkeelle useimmiten tarjouspyynnöstä.

Tarjous

(Esim. Lukkari 2004, 90 - 92.)

Lähtökohtana toimeksianto

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen tilaaja laatii toimeksiannon.

(Keränen, Lamberg & Penttinen 2003, 24.)

Synopsis

Synopsis

Konseptisuunnitelma

Personat suunnittelun tukena

AnneMaritta

Kuvitteellinen esimerkki tyypillisen käyttäjän profiilista (Erimenu.fi)

Lisätietoja: Develop Personas

Suunnitteluvaiheen dokumentointi

documentation

Valokuva: Mai Le CC-By-2.0

Keskeisin dokumentti = asiakäsikirjoitus

(Vrt. Garret 2003, 62 - 65; Lukkari 2004, 105; Keränen, Lamberg & Penttinen 2003, 28; Metsämäki 2000, 29 - 35.)

Asiakäsikirjoituksen sisältö

Asiakäsikirjoitus toimii pohjana tuotantokäsikirjoitukselle ja tekniselle määrittelylle. Tyypillisesti asiakäsikirjoituksesta selviää:

Toiminnallisuuden kuvaus

(Esim. Schneider & Winters 1998, 14 - 38; Wiio 2004, 110 - 122.)

Toiminnallisuuden kuvaus

storyboard

Valokuva: Sample Hand-drawn Storyboard [online]. Charlotte: University of North Carolina at Charlotte [viitattu 17.12.2008] http://www.lhup.edu/jyoho/participation/STORYBOARDING.doc

Toiminnallisuuden kuvaamisessa voidaan hyödyntää myös

(Newman & Landay 1999)


Ensimmäisiä luonnoksia Erimenu.fi -verkkopalvelun toiminnallisuuden hahmottamisesta (klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana).

Sisällön hahmottaminen

Katso esimerkit: Käyttäjään liittyvän informaatiosisällön ja toimintojen alustava hahmottaminen

(Vrt. Metsämäki 2000, 181 - 185.)

Sisällön hahmottaminen

Rakennesuunnitelma

Rakennesuunnitelma jäsentää verkkopalvelun informaatiosisällön ja toimii liikkumisjärjestelmän suunnittelun pohjana.

Esimerkki 1: Yksinkertainen havainnollistus rakenteesta
Esimerkki 2: Garret, J.J. Sample diagram (pdf)

(Esim. Garret 2003, 106 - 111; Garret 2002; Keränen, Lamberg & Penttinen 2003, 35 -39.)

Asiakäsikirjoituksen liitteet

Käyttöliittymä

Esimerkki 1: Käyttöliittymän luonnostelua
Esimerkki 2: Käyttöliittymän luonnos
Esimerkki 3: Valmis tuote

Visuaalinen ilme

Esimerkki 1: Mallinäyttö

Tuotantokäsikirjoitus

Tarkka tekijöille laadittu ohje tuotantoon liittyvistä asioista.

(Esim. Lukkari 2004, 105 -108.)

Tuotantokäsikirjoitus

Muut dokumentit

Palaverimuistiot

Työpäiväkirjat

Dokumentointia wiki-ympäristössä

(Vrt. Lukkari 2004, 108.)

Lähteet