<< >> Up Title Contents

Tekstin kirjoittaminen

Teksti kirjoitetaan perinteisen tekstinkäsittelijän tapaan. Kappaleen sisällä ei paineta ENTERiä, kappaleiden väliin tehdään tyhjää kappaleen tyylimäärityksillä, ei tyhjillä riveillä. Rivinvaihto tehdään Shift-ENTERillä ja niin edelleen. Tekstityylit kuten Bold ja Italic saadaan suoraan tekstiin mukaan, samoin Ylä- ja alaindeksi. Konvertteri tunnistaa myös toisistaan esimerkiksi tekstityypit Times New Roman ja Courier, joista jälkimmäinen näytetään TT -tekstinä, esimerkiksi tasalevyiset kirjaimet.

Jos tekstissä on maili tai Url -osoitteita, voidaan niiden väriksi määrittää punainen ja silloin niistä luodaan automaattisesti referenssit. Tätä on käytetty esimerkiksi edellä sunpackin kotisivun linkityksessä.

Wordin omat otsikkotyylit määrittyvät automaattisesti HTML:ksi. Sekä automaattiset otsikkonumerot että itse kirjoitetut tulevat myös otsikoissa näkyviin. Otsikoiden avulla konvertterilla voidaan muodostaa hakemisto ja laaja tiedosto voidaan jakaa useammaksi tiedostoksi halutun otsikkotason mukaisesti.

Wordin taulukot saa siirrettyä automaattisesti HTML tiedostoon, mutta kaikkia ominaisuuksia ei RTFtoHTML tue. Vierekkäisten solujen yhdistäminen ei toteudu HTML:ksi vaikka ominaisuus onkin käytettävissä Wordin taulukoissa. Koska Word ei osaa yhdistää kahta päällekkäistä solua, ei tätä voida myöskään saada aikaiseksi HTML -tiedostoon.

Varsin esimerkillinen taulukko?

3
4
5
6
7
8
yhdeksän
Erikoismerkkien (symbolien) esittämiseen ei voida käyttää Wordin omia esityksiä, jotka saataisiin Insert - Symbol... valikosta. Esimerkiksi copyright -merkki olisi ja alfa on (tässä kohdassa on HTML:ssä melko varmasti tyhjää). Sensijaan on käytettävä Windowsin symboleja, esimerkiksi koodi 0169: (c) tai alfa on Symbol -fontin a: . Kaikkia symboleja ei voida kuitenkaan esittää, sillä HTML ei vielä tue kovin laajaa merkistöä. RTFtoHTML tosin tunnistaa myös erikoismerkit ja näitä voidaan esittää grafiikkana. Tästä tarkemmin konvertointi tiedostojen muokkauksen yhteydessä.

Wordin kaavat ja erilaiset kuvat erotetaan RTF -tiedostosta kuvina, joiden talletusmuoto on oletusarvoisesti Windows Meta File (WMF) tai Macintoshilla PICT. Nämä on kuitenkin muutettava esimerkiksi GIF -kuviksi, jotta selain pystyisi näyttämään ne. Tarkemmin asiasta konvertterien optioista puhuttaessa.

Esimerkkikaava:

RTFtoHTML ei tunnista ristiin linkitystä (cross reference), vaan jättää nämä kohdat muuttamatta. RTF:n virheen (?) vuoksi myöskään automaattista kaavojen ja kuvien numerointia (Caption) ei pystytä aina toteuttamaan oikein.


<< >> Up Title Contents