Opinnäytteet

 

Isokangas, J. 1998. Etäopetus multimediaverkoissa. Diplomityö. Tietotekniikan osasto, Matematiikan laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu.
Harju-Ontto, A. 1998. Videokonferensbaserad språkundervisning på lågstadiet:projektet Etäranska. Kommunikation, interaktion och attityder. Pro gradu-tutkielma. Pohjoismaisten kielten laitos, Jyväskylän yliopisto.
Karjalainen, A. 1997. Etäoppimateriaalin rakenteistaminen. Tietojärjestelmätieteen pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto.
Merikoski, M. 1998. Distance education through the World Wide Web. Diplomityö. Tietotekniikan osasto, Teknillinen korkeakoulu.
Multisilta, J. 1996. Hypermedia Learning Environment for Mathematics. Thesis for the degree of Doctor of Technology. Tampere University of Technology. Publications 183.
Nummila, T. & Suvanto, J. 1998. Koulu tiedon valtatiellä -projekti - Uusi oppimisympäristö opettajan haasteena. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto.
Roos, M. 1998. Tutor oppimisen ohjaajana monimuoto-opetuksessa (Word Perfect). Kasvatustieteen pro-gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Tampereen yliopisto.
Ruokamo-Saari, H. 1996. Matemaattinen lahjakkuus ja teknologiaperustainen oppimisympäristö matemaattiseen sanalliseen ongelmanratkaisuun. Kasvatustieteen lisensiaatin tutkimus. Tampereen yliopisto.
Taina, M. 1998. Open and Distance Learning Model for Research and Development Personnel. Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Engineering. Helsinki University of Technology.
 
-------

Etusivu