Raportit

 
Ahonen, M. (1996). Videoneuvottelujärjestelmien käyttö opetuksessa.
 
Ahonen, M., Isokangas, J., Peltoniemi, J., Tahvanainen, V.-P. & Vertanen, P. (1996). Etäopetusprojektien ja -laitteistojen sekä tietoverkkojen kartoitus
 
Häkkinen, P., Lahtinen, M. & Luodeslampi, T. (1997) Äänen ja videon esitysmuodot WWW:ssä.
 
Isokangas, J., Suvanto, M., Ahonen, M., Tahvanainen, V-P., Vertanen, P. (1997) Selvitys koulujen verkkoyhteyksistä.
 
Järvinen, J., Piiksi, M., Ruokamo-Saari, H. & Suvanto, J. (1996). Koulu tiedon valtatiellä - Projektin väliraportti
 
Karjalainen, A. & Mäkitalo, I. (1996). Oppimateriaalin rakennemalli etäopetuksessa.
 
Karjalainen, K., Komu, T., Multisilta, J. & Urponen, M. (1996). Opetusdokumenttien rakenne ja konversiotyökalut
 
Komu, T. (1997). NTC Yrityspilotti, loppuraportti.
 
Kurki, M. & Mäki-Komsi, S. (1996). Oppiminen tietokoneavusteisessa oppimisympäristössä. ( Word dokumenttina )
 
Lehto, T. (1997). Kyrilliikkaohje.
 
Leinonen, Teemu. (1997a). KUOMA -projektioppimisen suunnitteluperusteista. Kesä 1997.
 
Leinonen, Teemu. (1997b). Peruskoulun yläasteen opettajille ympäristökasvatuksen toteuttamisesta suoritetun Internet -kyselyn tuloksien yhteenveto.
 
Leinonen, T., Rissanen, P. & Lehto T. (1998). Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU): Koulun uudet oppimateriaalit (KUOMA) -pilotin väliraportti 1997. TTKK/DMI/Hypermedialaboratorio. 
 
Miettinen, Tarja. (1997). Teleläisten kokemuksia monimuotoisesta kielikurssista ja sen opiskeluvälineistä. Loppuraportti Telen kielipilotista 1996 - 1997.
 
Niemi, P., Ovaskainen, T. & Törmälä, V. (1998).Otavan verkkopalveluiden käyttäjätutkimus Osa 2. Tietotekniikan tutkimusinstituutti. Jyväskylän yliopisto.
 
Niemi, P., Ovaskainen, T. & Törmälä, V. (1998). Historian ja yhteiskuntaopin pilotin historian opetuskokeilun loppuraportti. Tietotekniikan tutkimusinstituutti. Jyväskylän yliopisto..
 
Peltoniemi J. (1996). Etäopetusprojekteja Suomessa
 
Pohjolainen, S. & Ruokamo, H. (1998). Etäopetus Multimediaverkoissa -
ETÄKAMU: Selvitys hankkeen toteutumisesta vuonna 1997.
 
Pohjolainen, S. & Ruokamo-Saari, H. (1997). Etäkamun loppuraportti 1996
 
Rinta-Filppula, R. (1997) Experiments on videoconferencing over ATM between CERN and Finland. (Projects,Web University, Publications)
 
Siekkinen, P., Vertanen, P, Leinonen, T., Valtanen, J., Mäkitalo, I. (1997). Oppimisprosessin tukeminen tietokone ja tietoverkkoavusteisessa opetuksessa
 
Tahvanainen, J.-P. (1996). Kaakonseudun oppimiskeskus - tietokoneavusteisen etäopetuksen mahdollisuuksia
 
Törmälä, V. (1998) Otavan verkkopalveluiden käyttäjätutkimus. Tietotekniikan tutkimusinstituutti. Jyväskylän yliopisto. 
 
Törmälä, V. & Ovaskainen T. (1998).  Historian ja yhteiskuntasopin pilotin historian opetuskokeilun väliraportti. Tietotekniikan tutkimusinstituutti. Jyväskylän yliopisto. 
 
Vertanen, P. 1997. Viestinnän opiskelijat verkossa.(Word6.0/95).  Helsingin yliopisto.
 
Väliharju, Timo. (1998). Hypermediaohjelmistojen suunnittelu - yritys- ja organisaatioympäristö tarkastelun kohteena
-------

Etusivu