Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku II
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

LUKU II. Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -hankkeen tutkimus- ja pilotointialueet

Lisätietoja:

Heli Ruokamo Seppo Pohjolainen
Tampereen teknillinen korkeakoulu Tampereen teknillinen korkeakoulu
Digitaalisen Median Instituutti Digitaalisen Median Instituutti
Matematiikan laitos Matematiikan laitos
Hypermedialaboratorio Hypermedialaboratorio
PL 692 33101 TAMPERE PL 692 33101 TAMPERE
Puh. 03 365 2424 Puh. (03) 365 2424
Fax 03 365 2710 Fax 03 365 2710
E-mail: Heli:Ruokamo@cc.tut.fi E-mail: Seppo.Pohjolainen@cc.tut.fi
<URL: http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia > <URL: http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia >

 

2.1 Avoimen oppimisympäristön (A&O) suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista

2.2 Rakenteinen oppimateriaali - hallittua hypertekstiä?

2.3 Web University - kansainvälistä etäopiskelua laajakaistaisessa Internet-tietoverkkoympäristössä

2.4 Kokemuksia Videoneuvottelusta eri ympäristöissä

2.5 Javastation PC:n haastajana oppilaitoksissa

2.6 Soneran perehtymisohjelma - henkilöstökoulutusta verkossa

2.7 Henkilöstökoulutus globaalissa yrityksessä

2.8 Projektitoiminnan opiskelu tietoverkossa

2.9 Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena - johdatus verkotettuun multimediaan

2.10 Oppimisen ohjaus tietoverkkoja hyödyntävässä etäopetuksessa

2.11 Viestinnän opiskelijat verkossa

2.12 Kielten opiskelu multimediaohjelmiston avulla

2.13 Ympäristöverkko - ympäristökasvatusta avoimessa oppimisympäristössä

2.14 Venäjää verkossa

2.15 Tilastomatematiikkaa verkossa - Pythagoras - oppimisympäristö

2.16 WWW-oppimisympäristöjen tuotteistamisesta - Ympäristöverkko ja Venäjää verkossa

2.17 A2-kielen monipistevideoneuvotteluopetusta lähiverkossa

2.18 Laps' suomen - äidinkielen opetusta ulkosuomalaisille lapsille

2.19 Multi- ja hypermedia historian ja yhteiskuntaopin opiskelussa


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava