Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku II: Avoimen oppimisympäristön (A&O) suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.1.2 Tavoitteet

Tutkimustyöryhmän 1 päätavoitteena on kehittää avoimen oppimisympäristön, A&O:n, prototyyppi. Avoimella oppimisympäristöllä tarkoitetaan tässä hypermediaperustaista ympäristöä, jota voidaan käyttää tietoverkkojen, erityisesti Internetin välityksellä, ja joka tukee sekä itseohjautuvaa että yhteistoiminnallista oppimista. Oppimisympäristö on avoin erilaisille opiskelijoille ja erilaisille sisältöalueille, se tarjoaa tietoverkon välityksellä myös mahdollisuuden ajasta ja paikasta riippumattomaan opiskeluun ja elinikäiseen oppimiseen. Oppimisympäristössä pyritään ottamaan huomioon niin psyykkinen, fyysinen kuin sosiaalinenkin toiminnallisuus, ja sen on tarkoitus olla sekä pedagogisesti tarkoituksenmukainen että teknisesti toimiva.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava