Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Kokemuksia Videoneuvottelusta eri ympäristöissä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.4 Kokemuksia Videoneuvottelusta eri ympäristöissä

Pasi Häkkinen

Pasi.Hakkinen@cc.tut.fi

Tampereen teknillinen korkeakoulu, Digitaalisen median instituutti, Hypermedialaboratorio

PL 692, 33101 TAMPERE

Tässä artikkelissa kuvataan olemassa olevia videoneuvottelujärjestelmiä sekä kerrotaan ETÄKAMU-tavoitetutkimushankkeen aikana Tampereella saatuja kokemuksia eri videoneuvottelusovelluksista. Perinteisten ISDN-pohjaisten H.320-stardardin mukaisten laitteiden rinnalle ovat tulleet lähiverkko- ja Internet-yhteyksien yli toimivat videoneuvottelusovellukset, jotka tekevät henkilökohtaisesta työasemasta - oli se sitten PC, Mac tai Unix-työasema - videokonferenssipäätteen niin oppilaitoksessa, työssä kuin kotonakin. Samalla käsitteen 'videoneuvottelu' rinnalle on syntynyt käsite 'multimedianeuvottelu', kun neuvottelussa voidaan käyttää äänen ja videokuvan lisäksi monipistedataneuvottelua, joka pitää sisällään mm. sovellusten jakamisen.

ISDN-laitteilla on vielä tällä hetkellä tiukka ote videoneuvottelumarkkinoista, mutta tietyissä käyttökohteissa haastajat ovat jo lyöneet vanhan ISDN-teknologian. ATM-verkkoteknologialla voidaan käyttää hyvin suurta ja taattua tiedonsiirtokapasiteettia videoneuvottelua varten, mikä näkyy hyvänä kuvan laatuna. Toisaalta, kun ääneltä ja kuvalta ei vaadita laadullisesti paljon, H.323-standardin mukaiset Internet-puhelimet ovat huomattavasti halvempia hankkia ja käyttää kuin ISDN-laitteet. Nykyaikaisten monipistevideosiltojen avulla sekä H.320- että H.323-standardin mukaiset laitteet voivat osallistua samaan neuvotteluun, mikä avaa uusia mahdollisuuksia mm. videoneuvottelun hyödyntämiseen etäopetuksessa.

2.4.1 Johdanto

2.4.2 Piirikytkentäinen vs pakettikytkentäinen kommunikointikanava

2.4.3 ISDN - vanha ja varma tekniikka

2.4.4 Internet-pohjainen videoneuvottelu - voiko halpa olla hyvää?

2.4.5 Dataneuvottelu

2.4.6 Yhteenveto ja tulevaisuuden näkymiä

Lähteet


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava