YLEISIÄ OHJEITA KYSELYT-SIVUN KÄYTTÖÖN
Kyselyt-sivulla voit

1. Tehdä uuden monivalinta- tai pisteytyskyselyn.

2. Hallinnoida ja julkaista kyselyjä.

3. Tutkia ja käsitellä kyselyiden vastausmateriaalia.

4. Tallettaa vastausmateriaalin pylväsdiagrammeja tutkimusraporttia varten.