OPEOPAS - HARJOITUSTEHTÄVÄT - TEHTÄVÄ 2

Prosenteista jakauma

Tässä tehtävässä lasketaan alkioiden frekvenssit (lukumäärät) niiden prosenttiosuuksien perusteella. Tehtävä on käänteinen edelliseen tehtävään verrattuna.

Tehtävä opettaa erityisesti prosenttien ja frekvenssien välistä yhteyttä. Lisäksi oppija pääsee vertaamaan taulukon kahta kuvaamistapaa. Ohjelma antaa yhden frekvenssin valmiina. Sen perusteella oppija laskee frekvenssien summan prosenttilukujen avulla. Tällöin hän käyttää perusarvon laskukaavaa:

Tehtävä voidaan tehdä kahdella eri tavalla: frekvenssit kirjoittamalla tai pylväsdiagrammia muokkaamalla. Ohjelma päivittää automaattisesti pylväät frekvenssilukujen mukaisiksi ja päinvastoin. Laskimen käyttö helpottaa frekvenssilukujen laskemista.

Tehtävä sopii erinomaisesti prosenttilaskennan kertaamiseen ja sen suorittaminen syventää prosenttikäsitteen ymmärtämistä.

Tehtävä on helppo ymmärtää, eikä opettajan ohjausta tarvita. Valmiina annettua frekvenssilukua ei saa muuttaa, sillä ohjelma hyväksyy vain ratkaisun, jossa alkuperäinen luku on mukana.

 

Tehtävä:

1

2

3

4

5

6

7