OPEOPAS - HARJOITUSTEHTÄVÄT - TEHTÄVÄ 3

Pylväsdiagrammista sektoridiagrammi

Tehtävänä on piirtää sektoridiagrammi, joka vastaa annettua pylväsdiagrammia.

Tehtävä opettaa prosenttiosuuden laskemista frekvenssien summasta. Tässä käytetään apuna laskukaavaa:

Prosenttiosuudet voi muuttaa joko sektoridiagrammin sektoreita muuttamalla tai kirjoittamalla uudet prosenttiluvut taulukkoon. Käytännössä oppijan kannattaa laskea oikeat prosenttiluvut, sillä muuten tehtävän tekeminen oikein on hankalaa. Prosenttiluvut pitää ilmoittaa yhden desimaalin tarkkuudella.

Tämä tehtävä on muihin verrattuna helppo ja omiaan varsinkin heikkojen oppijoiden prosenttilaskujen kertaamiseen. Tehtävä myös havainnollistaa hyvin prosenttiluvun käsitettä. Kun oppija on saanut tehtävän valmiiksi, hänelle voi antaa lisätehtäväksi sektoridiagrammin piirtämisen paperille. Silloin oppija joutuu muuntamaan prosenttiluvut asteluvuiksi sekä mittaamaan sektorit. Tietokoneen mallikuvaan vertaamalla oppija pystyy tarkistamaan itse piirroksensa ja samalla prosentti- ja asteluvut konkretisoituvat oppijalle.

Jos pylväsdiagrammin pylväiden koon muuttamisessa tulee ongelmia, kannattaa käyttää asteikon skaalausmahdollisuutta. Kuten tehtävässä 1 toinen mahdollinen ongelma oppijoille saattaa tulla sektoridiagrammin sektoreiden muuttamisessa. Sektoreita muutetaan tarttumalla kiinni ympyrän kehällä oleviin kahvoihin ja kiertämällä myötä- tai vastapäivään. Yleensä alkutilassa olevan sektoridiagrammin muuttaminen onnistuu parhaiten aloittamalla pienimmän sektorin muuttamisesta. Ympyrän kehälle on merkitty aloituskohta, josta lukien sektorit ovat samassa järjestyksessä kuin viereisessä frekvenssitaulukossa.

 

Tehtävä:

1

2

3

4

5

6

7