OPEOPAS - HARJOITUSTEHTÄVÄT - TEHTÄVÄ 6

Aineistosta frekvenssit ja summafrekvenssit

A-tehtävässä annetaan lähtötietoina joukko kirjaimia, joista pitää laskea alkioiden frekvenssit ja summafrekvenssit.

B-tehtävä on käänteinen a-tehtävään verrattuna. Siinä lähtötietoina annetaan kirjainten summafrekvenssit, joiden perusteella pitää laskea kunkin kirjaimen frekvenssi ja luetella aineiston alkiot.

Tehtävät on mahdollista ratkaista myös graafisesti.

K-tehtävä on samanlainen kuin a-tehtävä, mutta siinä käytetään kyselytyökalusta saatavaa aineistoa. Tätä tehtävää voidaan käyttää siis omaa tutkimusta käsiteltäessä.

Tehtävässä opetetaan frekvenssin ja summafrekvenssin käsitteitä.

A-tehtävässä oppija laskee annetun aineiston kunkin kirjaimen lukumäärät ja sijoittaa ne frekvenssitaulukkoon. Tämän jälkeen oppija laskee kullekin kirjaimelle summafrekvenssin ja sijoittaa ne summafrekvenssitaulukkoon. Sijoittaminen voidaan tehdä lukuja syöttämällä tai pylväsdiagrammin pylväitä siirtämällä.

B-tehtävässä oppija laskee kunkin kirjaimen frekvenssit taulukossa annetuista summafrekvensseistä vähentämällä niitä toisistaan tai päättelee ne pylväsdiagrammista. Sen jälkeen oppijan tulee syöttää alkiot yksi kerrallaan Syötä aineisto-osioon. Syöttäminen aloitetaan painamalla osion alalaidassa sijaitsevia lisää-painikkeita. Kukin kirjainalkio tulee omalle rivilleen, samoin kuin a-tehtävän aineistossa. Tarkoitus on korvata kunkin rivin kolme tavuviivaa yhdellä kirjainalkiolla. Rivi aktivoituu kahdella tuplaklikkauksella. Jos aineistossa on tullut tyhjiä rivejä, ne täytyy poistaa poista-painikkeella. Ennen tehtävän tarkistamista, pitää painaa Enter-näppäintä, jotta ohjelma tietää aineiston syöttämisen loppuneen. Ohjelma hyväksyy sekä pienet että suuret kirjaimet.

K-tehtävässä oppija valitsee haluamansa monivalintakyselyn kyselytyökalulla tehdyistä kyselyistä. Valitun kyselyn kysymykset ilmestyvät viereiseen laatikkoon. Niistä oppija valitsee haluamansa kysymyksen ja painaa sen jälkeen Aloita-painiketta. Lähtötiedoiksi tulee siihen kysymykseen annetut vastaukset. Tämän jälkeen tehtävä jatkuu kuten a-kohdassa.

Jos summafrekvenssiä ei ole käsitelty ennen tehtävän tekemistä, oppija joutuu etsimään tiedon käyttäen hyväkseen sitä varten laitettua teorialinkkiä. Silloin oppija oppii myös tiedonhakutaitoja. Lisätehtäväksi oppijalle voi laittaa suhteellisen frekvenssin käsitteen selvittämisen sekä pyytää häntä laskemaan ne tehtävän aineistosta.

B-tehtävä kannattaa tehdä vasta a-tehtävän jälkeen, jolloin alkioiden esittämistapa on käynyt oppijalle tutuksi. Lisätehtäväksi oppijaa voi pyytää keksimään aineistoon sopivan esimerkin, silloin oppija joutuu pohtimaan taulukoinnin perusajatusta käytännössä. Keksityt esimerkki-ideat voi esittää myös muille ja järjestää niiden kesken ideakilpailun esimerkiksi järkevimmästä tai hauskimmasta ehdotuksesta.

K-tehtävässä oppijalla on käytettävissään oikean kyselyn aineisto, mikä antaa paremman kuvan todellisesta tutkimustilanteesta kuin pelkät kirjainalkiot. Oppija voi siten käyttää myös toisten oppijoiden kyselyiden vastauksia frekvenssejä ja summafrekvenssejä harjoitellessaan.

A-tehtävässä kirjaimia voi olla vaikea ymmärtää lähtöaineiston alkioiksi.

B-tehtävässä aineiston alkioiden syöttäminen saattaa olla suurin ongelma. Jotkut oppijat eivät välttämättä huomaa aloittaa syöttämistä lisää-painikkeita painamalla, toisille rivien aktivointi kahdella tuplaklikkauksella tuottaa vaikeuksia ja mikäli riville jää tavuviivoja oppija saa tehtävää tarkistaessaan virheilmoituksen, jota ei ehkä ymmärrä. Virheilmoitus tulee myös siinä tapauksessa, että aineistoon on jäänyt tyhjiä rivejä. Oppijoille on syytä korostaa, että jokainen kirjain syötetään omalle rivilleen.

K-tehtävässä ongelmaksi voi tulla kyselyn vastausten liian suuri lukumäärä.

 

Tehtävä:

1

2

3

4

5

6

7