OPEOPAS - HARJOITUSTEHTÄVÄT

Yleistä

Tehtävä 1 - Jakaumasta diagrammit

Tehtävä 2 - Prosenteista jakauma

Tehtävä 3 - Pylväsdiagrammista sektoridiagrammi

Tehtävä 4 - Tunnusluvuista aineisto

Tehtävä 5 - Tunnusluvuista jakauma

Tehtävä 6 - Aineistosta frekvenssit ja summafrekvenssit

Tehtävä 7 - Korrelaatio