OPEOPAS - HARJOITUSTEHTÄVÄT - YLEISTÄ

Pythagoraksen oppimateriaali-välilehdeltä löytyy monenlaista tilastomatematiikan oppimateriaalia. Oppijalla on käytettävissään tilastomatematiikan teoriaa, johon on liitetty havainnollistavia esimerkkejä ja niihin perustuvia tehtäviä. Tehdyistä harjoitustehtävistä saa merkinnän henkilökohtaiseen harjoitusrekisteriin. Omaan rekisteriinsä pääsee tutustumaan Suoritukset-painikkeesta.

Oppimateriaaliin perehtyminen alkaa luontevimmin tutustumalla tilastomatematiikan teoriaan. Tilastoteoriasta löytyy linkkejä kutakin teoria-aluetta havannollistaviin esimerkkeihin. Näiden esimerkkien tarkastelun jälkeen oppija pääsee takaisin painamalla selaimen Edellinen/Back-painiketta. Teoriaosioiden lopussa on linkkejä aihetta käsitteleviin tehtäviin.

Useimmissa tehtävissä on valittavissa kolmen eri vaikeustason harjoitus. Aluksi kannattaa valita helpoin vaihtoehto ja edetä vaikeampiin harjoituksiin vasta myöhemmin. Kun oppija painaa tehtävän tasoa ilmaisevaa linkkiä, hän saa harjoitustehtävän näkyviin uudessa selainikkunassa. Tehtäväpalkin avulla voi liikkua näiden kahden ikkunan välillä. Tehtävän aluksi tulee täyttää käyttäjätiedot, mutta mikäli olet täyttänyt ne jo ilmoittautuessasi opetusryhmään, tiedot siirtyvät automaattisesti Tehtävä-ikkunaan. Tehtävä saadaan näkyviin painamalla Aloita-painiketta. Näyttöön tulee näkyviin käyttäjätietojen vahvistusikkuna. Ikkuna suljetaan painamalla OK-painiketta. Käyttäjätietojen vasemmalla puolella olevaan ruutuun tulee ohjeita tehtävän tekemisestä. Oppijan olisi hyvä tutustua niihin ennen harjoituksen aloittamista.

Tehtäväsivuilla on käytetty violettia taustaväritystä osoittamaan niitä tietoja, joita oppija tarvitsee tehtävän ratkaisemiseksi. Lähtötiedot on myös aina merkitty -ikonilla. Osioissa, joita oppija täyttää on vihreä väri ja -ikonilla. Tehtävän tehtyään oppija klikkaa Tarkista vastaus-painiketta. Harjoituksen kaikki osat tulee suorittaa ennen kuin tehtävä on hyväksytysti suoritettu. Ratkaisussa olevista virheistä tulee ilmoitus näytölle. Palaute ei sisällä korjausohjeita eikä oikeaa ratkaisua, vaan oppijan tulee itse tehdä tarvittavat muutokset. Apua ongelmiin saa teoriaosiosta, jonne pääsee, kun ottaa tehtäväpalkista esiin edeltävän Pythagoras-ikkunan. Tehtävän voi myös keskeyttää sulkemalla Tehtävä-ikkuna. Jos tehtävä on ratkaistu oikein, niin oppija saa siitä ilmoituksen erillisessä ikkunassa ja samalla ratkaisusta menee merkintä suoritusrekisteriin. Tehtävän tehtyään oppija sulkee ikkunan Sulje tehtävä-painikkeesta tai halutessaan käynnistää Aloita-painikkeella tehtävän uusilla alkuarvoilla.

Ohjeita tehtävien eri työkalujen käyttöön.

 

Tehtävä:

1

2

3

4

5

6

7