TAULUKKOJEN KÄYTTÖ
Yleistä taulukoista

Taulukko on Pythagoraksen yksi käytetympiä osia. Sitä esiintyy kolmessa eri muodossa. Nämä kolme muotoa eroavat toisistaan riippuen siitä miten taulukon sisältämiä tietoja voi muuttaa. Yksinkertaisimmillaan taulukko on sellainen, että siitä voi vain katsoa tietoa, esimerkiksi tehtävän lähtötietoja. Toinen muoto on sellainen, että valmiin taulukon soluja voi muokata. Viimeinen muoto sisältää edellisen lisäksi mahdollisuuden lisätä ja poistaa rivejä. Alla esimerkki viimeisen muodon käytöstä.

1. Voit valita solun taulukosta viemällä hiiren kursorin sen päälle ja painamalla kerran hiiren vasenta nappulaa.

2. Voit muokata taulukon solujen tietoja kaksoisklikkaamalla solua. Solun kohdalle tulee tekstialue, johon voit tehdä haluamasi muutokset. Kun olet valmis paina <Enter>.

3. Voit lisätä tai poistaa rivejä taulukon alareunassa olevilla pyöreillä painikkeilla. Ensin sinun täytyy olla kuitenkin valita rivi (solu) taulukosta (kohta 1.).

  • -painike poistaa valitun rivin.
  • -painike lisää uuden rivin valittuna olevan rivin yläpuolelle.
  • -painike lisää uuden rivin valittuna olevan rivin alapuolelle.