YLEISIÄ OHJEITA HARJOITUSTEHTÄVIEN KÄYTTÖÖN
Yleistä

Pythagoraksessa on tilastomatematiikkaan liittyviä harjoitustehtäviä. Tehtäväryhmiä on seitsemän, joista osassa on samasta tehtävästä eri vaikeustasoja ja osassa samaan aiheeseen liittyviä erilaisia tehtäviä. Tehtävät liittyvät Pythagoraksen teoriaosuuden eri kohtiin, ja teoriasta voi hyppiä linkkien kautta oikeisiin tehtäviin ja takaisin.

Yksittäisen tehtäväsivun rakenne ja toiminta

Tehtävät aukeavat omaan selainikkunaansa.

1. Tehtäväsivun alussa on aina ensin ohjepaneeli, josta voi lukea ohjeet yksittäisen tehtävän suorittamista varten. Ohjeet vaihtuvat sen mukaan mitä olet tekemässä, joten ohjepaneelia kannattaa katsoa useamminkin kuin kerran.

2. Ohjepaneelin vieressä on käyttäjätietopaneeli. Käyttäjätietopaneelin avulla tunnistetaan käyttäjä, jotta tehtävän suoritus voitaisiin rekisteröidä oikealle käyttäjälle.

3. Tehtäväsivun lopusta löytyy aina vihreä iso painike, jota painamalla Pythagoras tarkistaa tehtävän ratkaisun. Jos tehtävä on ratkaistu väärin, ilmestyy ikkuna, jossa annetaan ohjeita ratkaisun korjaamiseksi. Tämän jälkeen on mahdollista korjata vastauksiaan. Vastuksen voi tarkistaa uudelleen painamalla samaa painiketta. Jokainen tarkistus kirjataan ylös yrityksenä. Kun tehtävä on ratkaistu oikein kirjataan suoritus.

4. Tarkista-painikkeen vierestä löytyy punainen painike, jolla voit sulkea tehtävän avaaman selainikkunan.

5. Tehtävistä löytyy yo. vakioelementtien lisäksi vaihteleva määrä erilaisia tehtäväosia. Kaikki osat ovat merkitty ikoneilla, jotka kertovat miten kyseistä osaa on tarkoitus käyttää. Ikonien selitykset:

Tätä osiota voit vain katsoa. Esimerkiksi tehtävän lähtötiedot on merkitty tällä ikonilla.
Tähän osioon sinun täytyy tehdä jotain. Tekeminen on yleensä diagrammin tai kuvaajan piirtoa tai taulukon solujen lisäämistä tai muuttamista.
Asteikon skaalaus -paneeli on merkitty tällä ikonilla.

Alla käyttöohjeita tehtävän vakio-osien käyttöön:

Ohjeita taulukkojen käyttöön.
Ohjeita asteikon skaalaus -paneelin käyttöön.
Ohjeita pylväsdiagrammien käyttöön.
Ohjeita sektoridiagrammien käyttöön.
Ohjeita suoranpiirtotyökalun käyttöön.