KYSELYN VASTAUSMATERIAALIN TUTKIMINEN JA KÄSITTELY
Kyselyn valitseminen

Kyselyiden hallinta-paneelissa.

  • Valitse kyselyluettelosta kysely, jonka tuloksia haluat katsoa
  • Paina Katso tuloksia -painiketta.
  • Huom! Voit katsoa vain sellaisten kyselyjen tuloksia, jotka ovat Tuloksienkatsomistilassa.
  • Ruutuun aukeaa ilmoitusikkuna, joka kehottaa siirtymään käyttämään sivun alaosaa. Voit tehdä tämän selaimesi oikeassa reunessa olevaa kelauspalkkia käyttämällä.

Yleistä vastausmateriaalin käsittelystä

Vastauksien käsittely tapahtuu viiden paneelin kautta. Ensimmäisessä paneelissa valitaan käsiteltävä kysymys tai kysymykset. Toisessa paneelissa (Katso ja muokkaa vastausjakaumaa) nähdään haluttu materiaali taulukkomuodossa. Kolmannessa paneelissa (Katso vastausjakauma pylväsdiagrammina) voidaan vastauksia tarkastella graafisessa muodossa. Neljäs paneeli on tarkoitettu diagrammipaneelin asteikon skaalaamiseen. Viimeinen paneeli tallettaa digrammipaneelin näyttämän digrammin tiedostoon myöhempää käyttöä varten. Ohjeita diagrammin talletukseen.

Kysymyksen valitseminen

1. Valitse Valitse kysymys -paneelin Kysymys-luettelosta haluamasi kysymys. Pisteytyskyselyä tutkiessasi voit myös valita [Kaikki] eli miten pisteet ovat jakautuneen kaikkien vaihtoehtojen kesken.

2. Valitse haluatko nähdä Kaikki vastajaat, jotka ovat vastanneet tähän kysymykseen vai ainoastaan ne, jotka ovat vastanneet tiettyyn kysymykseen tai vastanneet tietyllä vaihtoehdolla. Valinnat voit tehdä ...kysymykseen- ja ...vastasivat -alasvetovalikkojen avulla.

3. Paina Näytä vastaukset -painiketta.

Vastausmateriaaliin tutustuminen

1. Painettuasi Näytä vastaukset -painiketta Valitse kysymys -paneelissa ilmestyy Katso ja muokkaa vastausjakaumaa -paneeliin sekä diagrammipaneeliin halutun kysymyksen materiaali taulukkomuodossa.

  • voit valita taulukosta minkä tahansa solun viemällä kursorin sen päälle ja painamalla kerran hiiren vasenta nappulaa.
  • kaksoisklikkaamalla taulukon jotain solua pääset muuttamaan sen sisältöä. Tehdyt muutokset eivät talletu mihinkään, mutta vaikuttavat pylväsdiagrammiin.

2. Voit lisätä uusia rivejä taulukkoon alareunassa olevilla pyöreillä painikkeilla.

  • -painike poistaa valitun rivin.
  • -painike lisää uuden rivin valittuna olevan rivin yläpuolelle.
  • -painike lisää uuden rivin valittuna olevan rivin alapuolelle.

Diagrammin asteikon skaalaus

Ohjeita asteikon skaalaukseen