Saavutettavuus verkkopalveluissa - verkkomateriaali

Kohti saavutettavaa verkkopalvelua

Monet käyttäjät hyötyvät siitä, että verkkopalvelu on käytettävissä myös matkapuhelimella. Ensimmäinen askel kohti saavutettavaa verkkopalvelua on tiedostaa, että erilaiset käyttäjät käyttävät verkkopalveluita erilaisilla päätelaitteilla erilaisissa tilanteissa.

Ihminen psykofyysisenä olentona muuttuu hitaasti. Oman haasteensa saavutettavien verkkopalveluiden toteuttamiseen tuo informaatioteknologian nopea kehittyminen. Uusia teknisiä ratkaisuja verkkopalveluiden toteuttamiseen kehitetään jatkuvasti. Vastaavasti uusia teknisiä ratkaisuja verkkopalveluiden saavutettavuuden toteuttamiseksi tutkitaan ja kehitetään koko ajan.

Saavutettavuus verkkopalveluissa -sivusto tarjoaa perustietoa saavutettavien verkkopalveluiden toteuttamisen tueksi. Saavutettavuutta voi tarkastella joko suunnittelun, teknisen toteutuksen tai arvioinnin näkökulmasta. - myös matkapuhelimella.

Saavutettavuus lisää verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia

Saavutettavuus on olennainen osa verkkopalveluiden laadukkuutta. Saavutettavuuden merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Julkisen sektorin siirtää yhä enemmän palveluitaan verkkoon. Eri käyttäjäryhmille on turvattava tasavertaiset mahdollisuudet käyttää palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista.

Väestö ikääntyy ja erilaisten päätelaitteiden kuten mobiililaitteiden määrä lisääntyy. Mukana kannettavat laitteet tarjoavat mahdollisuuden käyttää verkkopalveluita lähes missä vaan; kotona, vapaa-ajalla, työssä, kaupungilla, metsässä, kahvilassa, junassa, bussissa jne.

Verkkopalveluiden käyttäjien ja käyttötilanteiden moninaisuus asettavat haasteita verkkopalveluiden suunnittelulle ja toteutustyölle. Toisaalta verkkopalveluiden saavutettavuus voi muodostua myös kilpailuvaltiksi.