Mettä

Tekijä: Panu Antti Juha 10:45:01 22/9/98
 
 

Metsien Hakkuut
Miksi sademetsät häviävät? 
        Sademetsien häviäminen tapahtuu yleensä kolmessa vaiheessa: 

        1. Metsätalousyhtiöt saapuvat hankkimaan halpaa puutavaraa. Ne raivaavat samalla metsään teitä, joita pitkin metsäkoneita ja puutavaraa voidaan kuljettaa. 

        2. Paikalliset, köyhät ihmiset lähtevät vaeltamaan teitä pitkin viidakkoon etsien viljelymaata ja toimeentuloa. He kaatavat joltain alueelta kaikki puut, polttavat ne ja käyttävät tuhkan lannoitteena. 

        3. Monet viljelijät kasvattavat vanhat peltonsa ruohokentiksi, jotka he sitten myyvät karjankasvattajille. Karjankasvatus onkin sademetsän tuhon kolmas ja viimeinen vaihe - tasaiseksi hakattu maa tallataan, maan ohut humuskerros ja ravinteet häviää sateiden mukana, sairaudet ja tuhoeläimet lisääntyvät. Näin on rehevä sadametsä muuttunut tyhjäksi ja kuolleiksi aavikoksi. 

      Sademetsien tuhoutuessa häviää myös tuhansia lajeja vuosittain. Lähes puolet sademetsistä on jo lopullisesti hävitetty. Amazonasissa puutavarayhtiöt hakkaavat mahonkia. Tilanne ei olisi niin vakava, jos asialla olisivat pelkästään luvan saaneet mutta laittomat hakkuut ovat 
riistäytyneet käsistä.

           Faktaa metsien hakkaamisesta 
   Sademetsiä tuhotaan: 
            -hehtaari/sekuntti joka vastaa 31 miljoonaa hehtaaria vuodessa 
            -maanviljelys ja laidun käyttöön 
            -polttopuiksi 

Metsien hakkaaminen kehittyneissä maissa: 
            -puu käytetään teollisuuteen =>vesien saastuminen 
            -aiemmin metsiä kaskettu maatalouskäyttöön 
            -asutuksen laajeneminen. 


Sademetsää