Aavikoituminen

Tekijä: Jenni Horttanainen ja Annamari Tulonen (Kaukajärven koulu, 8G) 12:40:33 28/11/97Ongelman määrittely

Aavikoituminen tarkoittaa sitä, että viljelykelpoinen ja happea tuottava maa-alue häviää.
Aavikot sijaitsevat pääasiassa kääntöpiirien alueilla, trooppisen ja subtrooppisen vyöhykkeen rajamailla. Aavikkojen olemassa oloon vaikuttavat myös muunlaiset luonnontekijät, kuten sijainti vuoriston takana tai sisämaassa, kylmillä merivirroilla on myös suuri vaikutus.


Kun on kuiva kausi aavikoituminen on ongelmana.


Syyt

Liikaviljely: Tehomaatalous aiheuttaa pintamaan eroosion.
Tuhoutuneen maan tilalle yleensä joudutaan kaskeamaan, eli polttamaan metsää, jotta saadaan uutta viljely tai laidunmaata.Epätoivoisissa viljely-yrityksissä heikkolaatuistakin maata raivataan ja kynnetään.

Puunkaato: Metsät suojaavat maaperää tuulen ja sateen aiheuttamilta eroosioilta. Puita ja puuvartisia kasveja kaadetaan polttopuiksi.

Ylilaiduntaminen: Kotieläimet vahingoittavat marginaalialuiden hauraita kasveja laiduntamalla ja tallaamalla niitä.

Huono kastelu: Arvokasta vettä hukataan liikaa. Sopimaton viljelyalueiden kastelu aiheuttaa maan suolaantumista.

Lisääntyminen: Aavikot lisääntyvät useimmiten väestön kasvun vuoksi.

Vaikutukset: Menetetään hedelmällistä maata, joka vuosi noin Irlannin kokoinen alue, josta johtuu nälänhätä ja kuivuus.


Ongelman vähentämiskeinoja


-Istutetaan puita.
-Sijoitetaan aavikoille kiviä riveiksi. Tällöin kosteus sitoutuu kivien lähistölle, ja paikalle voidaan istuttaa maata sitovaa kasvillisuutta.
-Perinteinen terassiviljely vuoristorinteillä vähentää sade-eroosiota.
-Käytetään maata kestävästi ja tehokkaasti, jotta uutta maata tarvittaisiin vähemmän.
-Sitkeät eläimet, kuten lampaat, sietävät kuivuutta ja elävät vähällä ruoholla. Ne eivät tuota paljon, mutta vahingoittavat vähemmän ympäristöä, kuin monet erikoisemmat rodut.
-Viljellään vähän kastelua vaativia kasvilajeja, esim. durraa, hirssiä, tiettyjä papuja ja nopeaa maissia.
-Pienennetään karjalaumoja.
-Liiaksi laidunnettu alue parannetaan vuoroviljelyllä ja typpeä sitovien kasvien viljelyllä.

(mindmap nimellä JENNI-ANNAMARI)