Vesistöjen ja maaperän happamoituminen

Tekijä: Ulla-Riitta Huhtiniemi ja Karoliina Kokko (Kaukajärven koulu, 8G) 12:54:21 12/12/97


Happamoitumisen aiheuttaa ilmaan pääsevät rikki ja typpioksidit.
Rikkiyhdisteet muodostuvat hiilen ja öljyn poltossa.
Typpi yhdisteitä syntyy polttomoottoreista,karjalannasta ja lannotteista.
Rikki-ja typpioksidit kulkevat tuulen mukana ilmassa pitkiäkin matkoja,
jopa maasta maahan.
Ilmassa ne reagoivat ilmassa olevan veden kanssa ja muodostavat rikki-ja
typpihappoa (rikkihappo: SO3 + H2O =H2SO4 ja typpihappo HNO3)

Maaperä ja vesistö happamoituvat, kun tarpeeksi suuri määrä happoja pääsee sinne.
Happamoituminen on hyvin haitallista.
Sitä esiintyy joka puolella maapalloa.
Ilmansaasteet edistävät happamoitumista, joten suurkaupungeissa ja niiden
lähimaastossa happamoituminen on yleisintä.

Hapot kulkeutuvat maahan myös happosateiden mukana.
Luonnossa itsessään syntynyt rikkidioksidimäärä ei vahingoita luontoa.
Mutta ihminen tuottaa rikkidioksidia ilmakehään yhtä paljon kuin luonto.
Näitä päästöjä luonto ei enää kestä vaurioitumatta.
Seurauksena on luonnon happamoituminen.


Vaikutukset

Rikki ja typpilaskeutuma lisää aluksi puuston kasvua, mutta haittavaikutukset näkyvät vasta myöhemmin.
Puut alkavat harsoontua (neulaskato) , neulaset saavat keltaiset kärjet
ja muutenkin neulasten hienorakenne muuttuu.
Jäkäläkasvillisuudessa muutokset näkyvät selvemmin.
Jäkälälajeja on kuollut sukupuuttoonkin.
Vesistöissä happamoituminen vaikuttaa paljon.
Vesistöistä häviää: ravut lohikalat ja planktonit.
Veden normaali elämä loppuu, kun pH on alle 5.
Hapan maaperä voi happamoittaa pohjavesiä, ja jos maaperä happamoituu
tarpeeksi, siitä voi liueta raskasmetalleja.
Ne kulkeutuvat ravintokasveihin ja rikastuvat eläimiin ja ihmisiin.
Hapan laskeutuma rapisuttaa myös rakennuksia ja muistomerkkejä.
Hapan laskeutuma vaikuttaa myös metallien ruostumiseen.Ongelmien vähentämiskeinoja


Ongelmaa voitaisiin vähentää kalkittamalla järvet sekä lannoittamalla metsät.
Päästöjä voidaan vähentää savukaasujen rikinpuhdistuksella sekä
katalysaattoreiden asennuksella autoihin.
Nämä keinot olisivat nopeavaikutteisia ja suhteellisen helppoja.
Edullisin tapa vähentää päästöjä olisi, jos niiden vähentäminen tehdään
teollisuus- ja energiantuotantolaitosten uusimisen yhteydessä

(mindmap nimellä karo_umppu)