Kasvihuoneilmiö

Tekijä: Maiju Saarela ja Laura Mustasilta (Kaukajärven koulu, 8G) 13:13:44 28/11/97


Kasvihuoneilmiö on saanut nimensä siitä, että se käyttäytyy samalla tavalla kuin kasvihuone. Kasvihuoneen seinät ja katto ovat lasista, joten ne päästävät auringon valon ja lämmön sisälle, mutta eivät päästä sitä ulos. Maapallo käyttäytyy siis samalla tavalla kuin kasvihuone ja esim. auto.
Kasvihuoneilmiö on aina ollut olemassa. Aina on ollut kasvihuonekaasuja, jotka pidättävät osan auringon lämmöstä maapallon sisään, mutta päästävät kuitenkin jonkun osan takaisin avaruuteen.Viime vuosina kasvihuonekaasut ovat lisääntyneet maapallon ilmakehässä.
Koska kasvihuonekaasut toimivat kasvihuoneen tapaan ne pidättävät lämpöä enemmän kuin ennen.
Kaasut lisääntyvät koko ajan saasteiden takia ja siitä johtuen maapallon lämpö nousee hiljalleen.

KASVIHUONEKAASUT

Ilmakehässä on n. 50 kaasua, ne päästävät auringon säteilyn lävitsensä, mutta estävät kuitenkin maasta tulevan lämmön karkaamasta takaisin avaruuteen. Ilmakehä koostuu suurimmaksi osaksi typestä ja hapesta. Mutta siinä on myös 0.03% hiilidioksidia, muita kaasuja kuten vesihöyryä, otsonia, metaania, typenoksideja, typenoksiduulia, CFC-yhdisteitä eli freoneita. Ilman näitä kaasuja maapallolla olisi n. 40°C kylmempää ja maapallolla ei olisi elämää, mutta ihmisen toiminnan vuoksi näitä kaasuja on liikaa.

HIILIDIOKSIDI
Hiilidioksidia on aina ollut, joten se on myös luonnon oma kaasu, mutta yli 60% maailman hiilidioksidista on ihmisen tuottamaa. Luonto kuluttaa hiilidioksidia kasvien yhteyttäessä. Sitä palautuu ilmakehään kuitenkin hengittäessä ja kasvien ja eläinten maatuessa. Ihmisen toiminnan vuoksi sitä syntyy yli tarpeiden esim. fossiilisten polttoaineiden palaessa (eli maakaasu, kivihiili, öljy ja turve). Ihan tavallisessa palamissessakin syntyy hiilidioksidia. Se on kemiallinen reaktio, jossa happi ja hiili muodostavat hiilidioksidia (CO2)

METAANI

Luonto tuottaa suurimman osan metaanista. Ilmakehässä metaani hajoaa vähitellen, mutta sitä syntyy nopeammin kuin sitä ehtii hajota eli ilmakehän metaanipitoisuus kasvaa koko ajan. Metaania syntyy luonnossa riisipelloilla, kaatopaikoilla, öljy- sekä kaasukentillä. Hapettomassa tilassa elollinen aine mädäntyy ja siitä syntyy metaania (CH4).

FREONIT

Freonit ovat suuri ongelma. Ne ovat jopa 10 000 jotkut jopa 100 000 kertaa niin tehokkaita kuin hiilidioksidi. Ne säilyvät ilmakehässä 50-150 vuotta. Freonit ovat ihmisen tuottamia. Freonit ovat kloorattuja ja fluorattuja hiilivetyjä (CFC-aineita).

MITÄ TAPAHTUU?
Ihminen on lisännyt ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta kolmanneksella. Maapallon lämpö nousee joidenkin ennustusten mukaan 4-5°C vuoteen 2100 mennessä. Mutta tiedemiehillä on hyvin erilaisia mielipiteitä tästä asiasta. Sään vaihtelut ovat erilaisia eri kohdissa. Lähellä napoja on ennustettu lämmön nousevan yli kaksinkertaiseksi. Eli jäätiköt sulavat, merenpinta nousee ja arvokkaita eläinlajeja menehtyy (pingviinit). Myös myrskyt lisääntyvät eri puolilla maailmaa.
Suomessa kasvihuoneilmiö tulee näkymään siten että tulee katovuosia ja metsäkuolemia.(mindmap nimellä L&M)