Tekijät: Pauli Helin ja Markus Kosonen (Kaukajärven koulu 8G)
Kaukajärven koulu, Ympäristötyöprojekti 1997


Esipuhe

Kasvihuoneilmiö ja otsonikato ovat maapallon elämää mullistavat ilmiöt, jotka
usein sekoitetaan toisiinsa.
Ne ovat kuitenkin erillisiä ilmakehän tapahtumasarjoja, jotka oikeastaan
liittyvät toisiinsa.
Tällä sivulla kerromme kasvihuoneilmiön syistä ja seurauksista.

Mikä on kasvihuoneilmiö?

Se on ilmakehän lämpenemisen aiheuttama ilmiö, joka perustuu ilmakehän
kaasuihin, jotka hidastavat lämmön säteilyä maapallolta avaruuteen.

Mistä kasvihuoneilmiö johtuu?

Kasvihuonekaasut synnyttävät kasvihuoneilmiön. Ihminen on lisännyt
tiettyjen kaasujen (kasvihuonekaasujen) määrää ilmakehässä.
Teollistuminen ja fossiilisten polttoaineiden (öljy, maakaasu, kivihiili)
käyttöönoton jälkeen hiilidioksidin (CO2) määrät nousivat ilmakehässä.
Metaania (CH4)syntyy mikrobitoiminnan tuloksena joidenkin eloperäisten
aineiden hajotessa. Metsien hävittäminen, hiilen (C) louhinta,
sekä maakaasun käyttö vapauttavat myöskin metaania (CH4).
Aerosolien ponnekaasuina, jäähdytyslaitteiden lämmönsiirtäjinä,
vaahtomuovin valmistuksessa ja sammutin kaasuina (halonit) käytetyt
CFC-kaasut ovat tehokkaita kasvihuonekaasuja.

Kasvihuonekaasut

Luonnon omia kasvihuonekaasuja ovat: hiilidioksidi (CO2), vesihöyry,
metaani (CH4), typen oksidit (NO), otsoni (O3)
sekä ihmisen tuottamat
freonit* (CFH) eli CFC-kaasut.
Kaikki nämä kaasut toimivat kuin kasvihuoneen katto. Se päästää
auringon lämpöä maapallolle, mutta ei takaisin avaruuteen,
joten se jää maanpinnalle; Tämä on kasvihuoneilmiö.

* = freonit ovat fluorin, kloorin ja hiilivedyn yhdisteitä.

Kasvihuoneilmiön seuraukset

Kun kasvihuoneilmiö ja otsonikato yhdessä tuottavat maapallon
lämpenemisen, osa pohjoisten- ja eteläisten napa-alueiden jäätiköistä
sulaa, ja veden korkeus noussee 50-60 cm.
Maapallon ilmakehän lämpötila noussee kahdessakymmenessä
vuodessa noin 1 celsiusta (viime jääkauden jälkeinen ilmaston
lämpeneminen 10 000 vuoden aikana 5 celsiusta.)
Seuraukset ovat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti rajuja,
kun vielä kaiken tämän lisäksi meriveden lämpötilat nousevat,
koralliriutat häviävät, vesivarat loppuvat kuivilta seuduilta,
tuholaishyönteisten määrä kasvaa => trooppiset sairaudet leviävät,
tuulijärjestelmät muuttuvat => tulvat, kuivuus, metsäpalot, myrskyt
ja pyörremyrskyt. Lisäksi säätä on vaikeampi ennustaa.
Jopa virtausten suunnat saattavat muuttua.

(mindmap nimellä Greenhouse-effect)