Maaperän happamoituminen

Tekijä: Maarit Ahola, Josefiina Viitamäki, Joonas Tammisto (Pyynikin koulu, 8. C) 11:00:00 2.12.1997


Maaperän happamoituminen

Suomen maaperä on luontaisesti hapan, koska Suomen kallioperä (graniitti) on hapan ja siitä liukenee happamia aineita, joten se ei pysty hirveän hyvin estämään maaperän happamoitumista.

Saasteet ja niiden vähentäminen

Suurin syy happamoitumiselle ovat saasteet, ne tulevat tehtaista. Niiden takia pH laskee, koska niissä on typen- ja rikinoksideja, jotka ilmassa muodostavat typpi- ja rikkihappoa. Saasteita vähentämällä voisi nostaa pH-arvon normaalitasoon. Päästöjä voisi vähentää valvomalla tehtaiden ja muiden saastuttajien päästötasoja ja rakentamalla parempia suodattimia.

Happamoitumisen haitatHapposateet vaikuttavat myös puihin. Ne harsuuntuvat, koska happosateissa olevat rikki- ja typpihapot syövyttävät havupuiden neulasia.

Puun vastustuskyky heikkenee, eli se tulee alttimmaksi kuivuudelle, pakkaselle, tuhoeläimille ja sienitaudeille.

Maaperään vapautuu myrkyllisiä metalleja, joista sen ekosysteemi kärsii. Siitä seuraa puiden hiusjuuriston vaurioituminen, ravinnon- ja vedenottokyky heikkenee. Ravinteet huuhtoutuvat puiden ulottumattomiin, joten ne eivät saa tarpeeksi ravinteita. Kaikki muutkin kasvit menettävät ravinteensa esim. sienet.

Vaikutukset eläimiin ja ihmisiinPienet ötökät kuolevat, koska happamoituminen tuhoaa niiden ravinnon, ja tämä taas vaikuttaa koko metsän elämään. Metsän rahallinen arvo laskee, koska puut harsuuntuvat ja maaperän laatu huononee, joten tehtaat eivät saa niin paljon suomalaista laatutavaraa (esim. puuta) käyttöönsä. Perinteisesti joka syksy tehty sienestysreissu saa myös pian jäädä tekemättä, jos maaperän happamoituminen yhä jatkuu yhtä pahana.

Kemiallinen rapautuminen on koko ajan hiljalleen tapahtuvaa kemiallista reaktiota. Kaupungissa vanhat puutalot ja patsaat rapistuvat happosateiden vaikutuksesta. Esimerkkinä tästä on Finlandia-talon marmorilevyjen haurastuminen. Helposti rapautuvia aineita ovat esim. kalkki- ja hiekkakivi sekä rappaukset.
Maarit Ahola, Josefiina Viitamäki, Joonas Tammisto (Pyynikin koulu, 8. C)