Itämeren rehevöityminen
 
[Mind map][Skrym team]
 
Itämeren suurin pilaantumisongelma on ravinteiden kertyminen veteen ja sen aiheuttama veden rehevöityminen.Veteen maalta kulkeutuvat ravinteet saavat levät kasvamaan, ja ne voivat levittäytyä rantaveteen laajoina levämattoina. Levät pilaavat veden, ja se samentuu ja alkaa haista pahalta. Ravinnon lisääntyessä monet eliöt sairastuvat ja kuolevat, koska ne eivät ole tottuneet rehevöityneeseen veteen. Hajottajat esim. hajottajabakteerit alkavat hajottaa ravinteiden ansiosta entistä nopeammin kuolleita eliöitä, ja niin ne myös kuluttavat enemmän happea. Hapen vähetessä Itämeren eliöiden on entistä vaikeampi elää vedessä. 
Pahimpia Itämereen ajautuvia ravinteita ovat typpi ja fosfori. Itämereen niitä kulkeutuu metsistä lannotteiden ja teollisuuden lannotteiden mukana sekä asutuksen jätevesistä. Itämeren tilavuus (vesimäärä) on varsin pieni, ja siksi se reagoi liikaravinteisiin herkemmin kuin muut meret. Itämeri on muuttanut muotoaan monta kertaa, n. 9000 vuotta sitten se oli yhteydessä Atlantiin, jolloin se oli suolaisimmillaan. Kehitysvaiheiden takia myös meren suolapitoisuus on vaihdellut ja sen myötä veden eläinlajit. Itämeressä yhteyttäminen loppuu viimeistään 20 metrin syvyydessä.
Itämeressä elävien myrkkylevälajien nimet ovat: sinilevä Nodularia spugumigena, sinilevä Microcystis aeruginosa ja siimalevä Prymnesium parvum. Itämeressä on kuitenkin n. 30 mahdollisesti myrkyllistä kasviplanktonia. Liiallinen sinilevän myrkky aiheuttaa ihmisessä ihon ärtymistä ja nieltynä pahoinvointia. Sinilevä on nopeakasvuista ja muodostaa, vuosittain laajoja kukintoja, siksi se myrkyllään saattaa aiheuttaa tuhoja veden eliöille. Itämerta voidaan suojella liialta ravinnepitoisuudelta vedenpuhdistamoilla, mutta paras keino olisi kuitenkin kulutuksen ja tuotannon vähentäminen. Tuotteen käytön pitäisi voida kestää mahdollisimman pitkään, sen tulisi olla kierrätyskelpoinen, sen tulisi kelvata uusiokäyttöön ja tuotteen osien valmistus ei saisi rasittaa ympäristöä. Tehtaiden suurtuotantoa täytyy vähentää, ja siksi esim. kierrätys on erittäin tärkeä apukeino luonnon puhdistamisessa nykypäivänä.
 
Postia Skrymille
[Mind map] [Kuva Skrymistä] [Juhon kotisivuille]