Kasvihuoneilmiö
ja maapallon lämpeneminen

Tekijät: Juha Siltala, Mushka Salminen ja Emilia Alhola, (Pyynikin koulu) 11:00:00 2.12.1997


KASVIHUONEILMIÖ

Ilmakehä, joka on suojannut maapalloa, on toiminut maapallon koko eliniän ikään kuin kasvihuoneen lasina, joka on estänyt lämpösäteilyä karkaamasta avaruuteen. Ilman ilmakehää maapallolla olisi eliöille liian kylmää. Ilmakehän kasvihuonekaasuja ovat mm. höyry, hiilidioksidi ja metaani, jotka imevät avaruuteen poistuvaa lämpösäteilyä. Maapallon ilmastossa ovat vaihdelleet miljoonia vuosia kestäneet lämpimät ja jäättömät vaiheet. Ilmastonmuutoksiin on monia luonnollisia syitä: maankuoren laattojen liikkeet, koska ne vaikuttavat ratkaisevasti merivirtoihin ja tuuliin, sekä siten myös ilmastoon, ja silloin myös auringon säteilyteho vaihtelee. Myös mannerlaattojen liikkuminen vaikutti niin, että ilmasto viileni. Maapallon keskilämpötila on 10 vuoden aikana noussut 0.5 astetta. Kasvihuoneilmiöön liittyy: rankkasateita, jääkylmiä talvia, helteisen kuumia kesiä, kuivia kausia ja muita erittäin voimakkaasti vaihtelevia sääoloja. Ihmiset ovat alkulähde kasvihuonekaasuille. Niitä vapautuu tehtaista ja autojen pakokaasuista. Nämä kaasut vaikuttavat siten, ettei lämpösäteily pääse purkautumaan takaisin avaruuteen.

SEURAUKSET

Kasvihuoneilmiöstä johtuvia ihmisiin vaikuttavia seurauksia ovat: talvet lämpenevät, tropiikki kuivuu, aavikoituminen kiihtyy, merenpinta nousee, jäätiköt sulavat ja lajisto köyhtyy.

EHKÄISYKEINOJA

Energiavaihtoehdoista ydinvoima olisi ilmakehän kannalta paras vaihtoehto. Energiansäästö olisi hyvä keino kasvihuonekaasujen hallitsemisessa. Skandinavian ilmastonmuutoksia on vaikea arvioida Atlantin läheisyyden vuoksi. Ilman saastuttaminen lopetetaan täysin, niin ettei alailmakehän otsoni enää lisäänny. Metsien hävittäminen ja biomassan poltto lopetetaan ja aavikoituminen pysäytetään, CFC-yhdisteiden käyttö lopetetaan vuonna 2000.

Alla vielä piirtämämme selventävä kuva siitä, miten kasvihuonekaasut estävät lämpösäteilyn heijastumisen avaruuteen, jolloin lämpötila maapallon pinnalla kohoaa.


Juha Siltala, Mushka Salminen ja Emilia Alhola, (Pyynikin koulu)