Otsonikato

Tekijä: Matias Mikkola, Matias Blomqvist, Sami Oinonen, Jenni Laakko (Pyynikin koulu, 8. C) 11:00:00 2.12.1997


Otsonikato

- Ilman otsonipitoisuus on kasvamassa, ja se johtuu ihmisen toiminnasta.
- Ihmisen toiminta tarkoittaa tässä tapauksessa nimenomaan sitä, että tehtaista pääsee päästöjä ilmaan, autot saastuttavat, kehitysmaihin tulee tehtaita ja ne saastuttavat sekä autot ja muut kulkuneuvot yleistyvät kehitysmaissakin, ja saastuneisuus leviää maailmanlaajuisesti.
- CFC-yhdisteet eli freonit, jotka sisältävät klooria, tuhoavat ilmakehän otsonikerrosta.
- CFC-yhdisteet ja halonit on kielletty, ja niiden tilalle on kehitetty korvaavia aineita.
- Kuitenkin Afrikan kehitysmaissa CFC-yhdisteet ovat vieläkin laillisia ja päästöt kasvavat vain, teollisuutta alkaa kehittyä kehitysmaihin lisää, mikä myös vaikuttaa päästöihin.
- CFC-yhdisteet alkavat olla niin vähissä, että niiden salakuljetus on kannattavaa työtä.
- Yläilmojen otsonikerroksen suojeleminen on ollut kansainvälisen ympäristönsuojelun onnistunein saavutus.
- Missä otsonia sitten esiintyykin, se on myrkyllistä ja se kykenee imemään sisäänsä haitallista ultraviolettisäteilyä (UV-B-säteily).
- Koko ilmakehän otsonikerroksen väheneminen on maapallonlaajuinen ongelma, ja sen seurauksena maan pinnalle tuleva ultraviolettisäteily lisääntyy.
- UV-B-säteily ja otsoni syövyttävät, haurastuttavat sekä haalistavat materiaaleja.
- Molemmat ovat haitallisia myös eläville olennoille.

- Ilmakehän otsonin kokonaismäärän (sisältää näin myös maan pinnalla olevan haitallisen otsonin) on todettu lisääntyneen noin 3% 1980-luvun alusta 1990-luvun alkuun.
- Tulokset perustuvat satelliittien antamiin ja maanpinnalta otettuihin otsonimittauksiin, ja otsonin määrän vaihtelu voidaan ottaa jo huomioon: varsinkin Etelämantereen otsonikatoa ei selitä mikään muu kuin ihmisen toiminta.
- Otsonikadon lisääntyviä vaikutuksia ovat syöpä- ja silmäsairaudet.
- Eläimiin UV-säteily todennäköisesti vaikuttaa samalla lailla kuin ihmisiin, vaikka siitä ei olla vielä täysin varmoja.
- Mutta eläimet kyllä altistuvat UV-säteilyn haitoille helpommin kuin ihmiset, koska ne eivät voi suojautua pukeutumalla.
- Vaaleaihoiset ihmiset ja vaaleaturkkiset eläimet altistuvat vaikutuksille helpommin kuin tummat ihmiset ja eläimet.
- Uv-säteily vaikuttaa myös kasveihin, kuten kuuseen ja mäntyyn: niiden siementen itäminen heikentyy, kun niihin kohdistuu paljon UV-säteilyä.

Matias Mikkola, Matias Blomqvist, Sami Oinonen, Jenni Laakko

(Pyynikin koulu, 8. C)