Lisää vesivoimaa?

Vesivoiman edut ovat kiistattomat: saasteeton, taloudellinen, helposti säädettävä. Tehokkaan voimantuotannon edellytyksenä on kuitenkin koskien valjastaminen ja tekojärvien rakentaminen. Suomessa käydään jatkuvaa kädenvääntöä koskien suojelusta ja vesivoiman lisärakentamisesta. Jokiseutujen ihmiset vastustavat tekoaltaiden rakentamista ja niiden ympäristövaikutuksista käydään kiivasta keskustelua.

Projekti: Vesivoiman lisärakentaminen

Kirjoittaja: Pekka Rissanen, Teemu Leinonen© Kemijoki Oy