Kivihiiltä ja maakaasua vai ydinvoimaa?

Suomen energiankulutus on jatkuvassa kasvussa. Uudet energianlähteet eivät vielä pysty kilpailemaan olemassaolevien energianlähteiden kanssa. Kasvavaan energiantarpeeseen on kuitenkin vastattava.

Kivihiilen ja maakaasun ongelma on niiden polttamisesta ilmakehään joutuvat päästöt. Ydinvoimaan puolestaan liittyy huomattavia vaikeasti hallittavia riskejä. Radioaktiivisen jätteen loppusijoitus arveluttaa ja suuronnettomuuden riski pelottaa.

Projekti: Lisää ydinvoimaa? ydinvoima

Kirjoittaja: Pekka Rissanen, Teemu Leinonen