'Erikoisin piirre Avaruusalus Maassa on se, että aluksen mukana ei seurannut käyttöohjetta.'

- R. Buckminster Fuller -


Ilmansaasteet - maailmanlaajuinen ympäristöongelma
Kasvihuoneilmiö ja ilmastonmuutos
Onko otsoni ongelma vai ei?
Ilmanlaatu Tampereella