Kulttuuriympäristö kunniaan -kampanja

Lähde: Ympäristöministeriö
15. elokuuta, 97 :

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Kulttuuriympäristö kunniaan -kampanjan yhdessä opetusministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa.
Kampanjan tavoitteena on saada kansalaiset huomaamaan oma kulttuuriympäristönsä ja arvostamaan ja hoitamaan sitä. Kulttuuriympäristöhjelmia laatimalla kunnat
voivat innostaa kuntalaisia pitämään huolta ympäristöstään.

Uutiseen liittyvä linkki: http://www.vyh.fi/ym/alo/kuka/alku.htm

Uutisen bongasi Teemu.


Takaisin uutisotsikoihin.