Natura-ohjelma puhuttaa edelleen

Lähde: Yle -Internet Uutiset
10. lokakuuta, 1997 :

Natura 2000 -luonnosuojelu -ehdotuksesta jätetyt
14 000 kannanottoa ja 1 000 lausuntoa on käyty
läpi. Ympäristöministeriön mukaan niiden pohjalta
tehdään runsaasti tarkistuksia suojelualueiden
rajauksiin. Luonnonsuojelujärjestöt ovat lisäksi
ehdottaneet noin 400 uuden alueen lisäämistä
ohjelmaan. Esitystä muokkaava ministerityöryhmä
käy niitä läpi parin viikon kuluttua.
Supistusten ja mahdollisten uusien alueiden
jälkeenkin Natura-alueiden kokonaispinta-ala
säilyy kutakuinkin entisellään. Valtaosa, noin
95 prosenttia, muodostuu jo olemassa olevista
luonnonsuojelualueista.

Natura-ehdotuksesta
käytiin viime kevään ja kesän mittaan kiivasta
kansalaiskeskustelua. Moni yksityinen muistuttaja
oli huolissaan mm. metsästys- ja
kalastusoikeuksien säilymisestä ja siitä, miten
Natura vaikuttaa maanomistajien oikeuteen hakata
metsää. Ympäristöministeriön mukaan kaikille
muistuttajille lähetetään vastine tämän syksyn
aikana.

Suomi on saanut EU:n komissiolta
kaksi muistutusta Natura-ehdotuksen
viivästymisestä. Ehdotus on tarkoitus toimittaa
komissiolle vuoden loppuun mennessä. Jos tästä
myöhästytään, saattaa Suomi menettää kymmeniä
miljoonia markkoja Life-ympäristörahastosta
jaettavia varoja.


Uutisen bongasi Teemu.


Takaisin uutisotsikoihin.