Soranottoalueiden kunnostaminen ja meisemointi takkuaa

Lähde: YLE - Uutiset
28. syyskuuta, 1997 :

Soranottoalueiden kunnostus on lähes täysin
retuperällä. Pohjavesien turvaamiseksi
jälkihoito olisi tehtävä kiireesti noin
seitsemällä tuhannella vanhalla sorakuopalla.
Soranottopaikkojen kunnostus kangertelee, koska
valvonta ei ole tehokasta ja pulaa on sekä
rahasta että tiedosta.

Soranottoalueiden tai maisemoitujen alueiden
tarkkaa määrää ei ole kartoitettu. Suomen
ympäristökeskuksen arvion mukaan hoitamattomina
on 15 000 - 20 000 monttuja ja maisemoituna
korkeintaan satakunta. Vuonna 1982 voimaan
astuneen maa-aineslain mukaan soranottaja on
velvollinen maisemoimaan kuoppansa. Nämä usein
vedellä täyttyneet reiät ovat monesti
pohjavesialueella. Tutkijoiden mukaan veden
laatua ei voida turvata ilman jämeriä
toimenpiteitä.


Uutisen bongasi Tanja.


Takaisin uutisotsikoihin.