Luomukysely Pyynikillä

Lähde: Oma kysely
5. toukokuuta, 1998 :

Luomutuotteet ovat saavuttaneet vähitellen jonkinlaista suosiota kuluttajien keskuudessa, vaikka epäilijät eivät uskokaan luomutuotannon merkityksen kasvuun. He pitävät luomutuotantoa todellisena elinkeinomahdollisuutena vain pienelle osaa viljelijöistä. Heidän mielestään koko Suomen maatalouden ei tulisikaan siirtyä luomuun. Selviytymiskeinojen hakijoille luomutuotanto voi kuitenkin olla ainoa keino jatkaa maatalouden harjoittamista. Ja heidän mielestään tavallinen tehotuotantoviljely ei kannata eikä edes ole pitemmälle ajatellen kestävää maapallon luonnon kannalta.

Mekin teimme pienimuotoisen gallupin luomutuotteista sekä niiden käytöstä ja tässä ensin kysymykset:

1. Käytetäänkö teidän perheessänne luomutuotteita?

2. Oletko käynyt luomutuotekaupassa?

3. Kannatatko luomutuotteiden käyttöä?

Ja oman urheiluluokkamme (Pyynikin koulun 8. C, 21 oppilasta) vastaukset:

1. 44% käyttää luomutuotteita ja 56% ei käytä ainakaan säännöllisesti.

2. 65% luokastamme on vieraillut luomutuotekaupassa ja 35% ei ole.

3. 78% kannattaa luomutuotteiden käyttöä, kun taas 22% ei kannata.

Koulumme toisen urheiluluokan eli 9. C:n (24 oppilasta) vastaukset:

1. 56% käyttää luomutuotteita, 44% ei käytä.

2. 31% on käynyt luomutuotekaupassa ja 69% ei ole käynyt.

3. 80% kannattaa luomutuotteiden käyttöä, 19% ei ja 1% ei osaa sanoa.

Koulumme opettajia (14) osallistui myös kyselyyn ja heidän vastauksensa:

1. 70% käyttää luomutuotteita, 30% ei käytä.

2. 39% on vieraillut luomutuotekaupassa, 61% ei ole.

3. 100 % eli kaikki kyselyyn osallistuneet opettajat kannattavat luomutuotteiden käyttöä.

Jo pienenkin kyselymme perusteella näyttää siltä, että opettajat suhtautuivat kaikkein myönteisimmin luomutuotteisiin ja 9. luokatkin hieman omaa luokkaamme (8.) myönteisemmin. Ilmeisesti luomumyönteisyys lisääntyy iän myötä…

Kiitämme kaikkia kyselyyn osallistuneita oppilaita ja opettajia!

Heli Varvio ja Emilia Alhola, Pyynikin koulun 8. C, valokuvat © Heli Varvio 1998


Uutisen bongasi Heli Varvio ja Emilia Alhola, Pyynikin koulu.


Takaisin uutisotsikoihin.