SISÄLLYS

1. Tiedotusvälineet

2. Internet haku

3. Suomen ympäristöhallinto

4. Ympäristölinkkejä Suomesta

5. Ympäristölinkkejä maailmalta


TIEDOTUSVÄLINEET

  EKO.FI
  - Vihreän Sivistysliitto ry:n kustantama verkkolehti, sähköinen foorumi ekologiselle ja "ekofilosofiselle" keskustelulle.

  Ekoisti
  - TV2, ympäristön ja kuluttaja asialla jo vuodesta 1993.

  Ympäristöuutiset
  - se toinen ympäristöohjelma televisiossa.

  Uusio-Uutiset
  - hyötykäyttöalan ainoa ammattilehti Suomessa.

  Koulutie
  - Koulutie on kaikille internetin käyttäjille avoin koululaisten verkkolehti.

  Inter Press Service (IPS)
  - Inter Press Service tarkastelee maailmaa globaalista näkökulmasta. IPS on ainoa merkittävä uutistoimisto, joka raportoi kansainvälisista tapahtumista kehitysmaiden perspektiivistä.

  Yleisradio

  MTV3

  Aamulehti


INTERNET HAKU


SUOMEN YMPÄRISTÖHALLINTO


YMPÄRISTÖLINKKEJÄ SUOMESTA

  Suomen Luonnonsuojeluliitto

  Tampere 21
  - Tamperelaisten kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä, joka ajaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä paikallisella tasolla.

  DODO
  - tulevaisuuden elävä luonto ry. on sitoutumaton ja nuorekas ympäristöjärjestö, jonka tehtävänä on pelastaa maailma.

  Verdi
  - Ett flummigt sällskap för ändlösa diskussioner och sporadiska aktioner om respektive för miljön.

  Maan Ystävät
  - Suomen Maan ystävät on uusi hyviä voimia kokoava kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten liitto.

  WWF - Finland

  Suomen Heidelberg-yhdistys
  - 'uskomme luonnonsuojeluun, ihmisen kykyihin, tieteellisen tutkimuksen tuomiin siunauksiin, taloudelliseen kasvuun, teknologian mahdollisuuksiin ja lisääntyvään hyvinvointiin.'

  Suomen Ekoyrittäjät ry
  - Suomen ekoyrittäjät ry:n tarkoituksena on edistää ympäristövastuullista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa.

  Turun yliopiston Vihreät Opiskelijat (TYVi)
  - Tietoa kestävästä kehityksestä ja sitä hidastavista ongelmista, ympäristömerkkiluettelo, ekomedia, jne.


YMPÄRISTÖLINKKEJÄ MAAILMALTA

| takaisin |