MAT-55500 Matematiikan opetuksen erikoiskysymyksiä (5op)


Kurssilla käsitellään mm. seuraavia osa-alueita:


  ∙  tietokone opetuksen apuna
  ∙  lukion kirjat ja oppimateriaalin tuotanto
  ∙  erilaiset opetusmenetelmät matematiikan opetuksen apuna "case" tyyppisesti
  ∙  pelit ja leikit matematiikan opetuksen välipaloina
  ∙  opintokokonaisuuden suunnittelu, arviointi ja kokeiden suunnittelu
  ∙  tutustuminen peruskoulun, lukion ja ammattikorkeakoulun matematiikan opetukseen. Jokainen perehtyy johonkin osa-alueeseen pitäen esitelmän siitä
  ∙  talousmatematiikka
  ∙  geometriaa ja sen konstruktioita

Opettajat:

    Antti Saarinen (antti.j.saarinen@tut.fi)
   

Kurssin aikataulu:  

Luennot periodeilla III ja IV
   To 13.1.2011 klo 16-19 (TTY)
  
Tarkempi aikataulu ja kurssia koskevat muut tiedot ovat Moodlessa.

Huom! Aikatauluun saattaa vielä tulla muutoksia.
   

Kurssin kotisivu:

    http://matriisi.ee.tut.fi/~erikssos/MAT-55500.html
  

Oppimisympäristö, jonka kautta voit ilmoittautua kurssille:

https://moodle.tut.fi/course/view.php?id=2869

   

Kurssin suoritus:

    Kurssilla ei ole tenttiä.
    Kurssin suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden suorittaminen