Ossi Nykänen, virallinen versio

Hei,

Työskentelen dosenttina ja yliopistotutkijana Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) matematiikan laitoksen Intelligent Information Systems Laboratory (IISLAB)issa. Vastaan mm. hypermedian pääaineen opetuksesta TTY:llä, W3C Suomen toimiston toiminnasta sekä erilaisista projekteista.

Keskeinen koulutustaustani on tietotekniikka (FM) ja matematiikka (TkT). Tutkimukseni puitteissa minua kiinnostavat mm. semanttinen laskenta, informaation mallinnus ja tieteellinen visualisointi, (tietokoneavusteinen) matematiikka opetuksessa sekä aihepiirin (Web-)sovellukset. Työ palvelee esimerkiksi käsitemalleja hyödyntävien ohjelmistojen, tiedonhallinnan, rakenteisten dokumenttien ja älykkäiltä vaikuttavien järjestelmien kaltaisia sovelluksia.

Käytännöllinen osa työtäni liittyy Web-teknologioihin ja niiden sovelluksiin. Olen tutkimustyöni puitteissa kirjoittanut melko paljon julkaisuja, pari teknistä oppikirjaa, ym. (ks. TUT Portfolio, valitse vuosi/vuodet ja etsi tekijän mukaan "Nykänen, O.")

Opetan TTY:lla mm. Rakenteisia dokumentteja ("XML-kurssi"; ks. englanninkielinen Structured documents) ja Semanttista mallinnusta ("Semanttisen Webin kurssi", ks. englanninkielinen Semantic modelling).

Synnyin Kouvolassa (vuonna 1972), opiskelin Jyväskylässä ja asun nykyään Tampereella. Vapaa-aikani vietän perheen ja ystävien parissa, matkustelen, leikin, luen, harrastan kuntourheilua ja mietin syntyjä syviä.


--Ossi   (ossi.nykanen@iki.fi)