WWW/XML-verkkoresursseja

<< takaisin etusivulle

Oheinen tiivis luettelo kerää yhteen ja jäsentää hyödyllisinä pitämiäni WWW-resursseja. Pääpaino on rakenteisiin dokumentteihin ja WWW-kehitystyöhön liittyvässä aineistossa. Lista ei ole missään mielessä kattava -- tarkoitus on auttaa alkuun hyödyllisten verkkoresurssien metsästyksessä.

(!) Linkit on tarkoitettu ensisijaisesti "opiskelijoiden" tai alan harrastajien käyttöön. En tietenkään vastaa listan ajantasaisuudesta, tietojen oikeellisuudesta enkä lupaa korjata rikkoutuneita linkkejä asap. En myöskään toimi huvikseni ilmaisena WWW/ XML/ ohjelmointi/ koneoppimis/ logiikka/ yms. -konsulttina :-)

Monen vuoden tauon jälkeen olen nyt viimein hieman päivittänyt sivua. ...katsotaan minä vuonna seuraava päivitys tulee...

Suosituksia

International Organisation of Standardization (ISO)
Suurin ja kauneinen raskaan sarjan standardeja (standard) kehittävä ja myöntävä organisaatio. Esim. SGML:stä ja HTML:stä on olemassa myös ISO-standardit.
Word Wide Web Consortium (W3C)
W3C organisoi WWW:hen liittyvien spesifikaatioiden kehitystyötä ja esim. myöntää keskeisille & lausuntokierroksen läpäisseille teknisille dokumenteille W3C-suosituksen (recommendation) arvon (ks. W3C pähkinänkuoressa). XML on W3C-suositus (suositus~standardi). Suomessa W3C-toiminnasta vastaa W3C Suomen toimisto.
Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)
OASIS on hieman W3C:n tyyppinen, (suoranaista) liiketoimintaa harjoittamaton organisaatio, joka tuottaa teknisluonteisia SGML/XML-tekniikoiden varassa toimivia määrityksiä. Esimerkiksi DocBookia kehittää juuri OASIS.
Extensible Markup Language (XML)
Merkkaus- ja metakieli johon useat W3C:n suosittamat sanastot perustuvat. XML on pohjimmiltaan ohjelmisto- ja laiteriippumaton tapa rakenteisten Unicode-tekstidokumenttien merkkaamiseen sekä kokonaisten dokumenttiluokkien merkkaussanastojen (kieliopin) suunnitteluun. XML on kokonainen perhe teknologioita ja suosituksia joista tärkeimmät ovat
XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language
XHTML 1.0 on SGML-pohjaisen HTML 4.01:n semantiikka XML-perustaisen hypertekstin merkkauskielen syntaksiin ja sanastoon puettuna. XHTML on hieman XML:n tavoin kokonainen suositusten joukko joiden avulla esim. ohjelmistokehittäjät voivat järkevästi poimia osia HTML-kielestä omiin sovelluksiinsa toteutettavaksi. Keskeisimpiä XHTML-spesifikaatioita ovat suositus HTML4:n pilkkomisesta osiin ja sanastojen laajentamiseksi, minimaalinen HTML-sanasto ja "kokonaan uusi" XHTML 1.1-suositus:
CSS
Cascading Style Sheets (CSS) on dokumenttien osia ja rakenne-elementtejä formatoiva (XSL tarjoaa mahdollisuuden myös "päällystämistä" monimutkaisempien muunnosten tekemiseen). CSS sopii esim. HTML- ja XML-dokumenttien yksinkertaisen esitystavan määrittämiseen. CSS:stä löytyy useita versioita:

Sovelluskehittäjän lähdeaineistoa

ZVON.org
XML-tutoriaaleja ja esimerkkejä kokoava verkkopalvelu.
Web Developer's Virtual Library
Runsaasti WWW-sovelluskehitykseen suunnattuja ohjeita, esimerkkejä ja linkkejä alan standardeihin ja suosituksiin.
O'Reilly: XML.com
Jo nimi kertoo kaiken. Kattava sivusto kaikesta XML:ään liittyvästä.
The XML Cover Pages
Kattava sivusto XML-aiheisista (ja muistakin) WWW-resursseista. Sivusto on "aihepiirin standardireferenssi". (Jos olet aikeissa kehittää uuden XML-tekstiformaatin, täältä kannattaa etsiä referenssejä vastaavista toteutuksista -- joku on kuitenkin miettinyt jo melkein samaa...)
Planet XMLhack
Seuraa XML-sovellusten kehittämistä kehittäjien blogien välityksellä.
Apache XML Project
Apache tuottaa laadukkaita referenssitoteutuksia ja proof-of-concept-toteutuksia avoimista suosituksista (Xerces, Xalan, Cocoon, FOP, Axis, jne.) Luonteva tapa aloittaa Java-pohjainen XML-ohjelmointi on tutustua Xerces-parseriohjelmointiin SAX-rajapinnan avulla.
Java Technology and XML
Sunin Java & XML-sivut. Ohjelmistoja ja rajapintatoteutuksia Java-pohjaiseen XML-ohjelmointiin.
java.sun.com
Java on Internetin oliopohjainen de facto ohjelmointikieli. Sunilta löytyy mm. Java-ohjelmoinnissa tarvittava ilmainen JDK-kehityspaketti sekä ohjelmien tekemisessä tarvittavia dokumentteja ja ohjeita.
ActiveState - Dynamic Tools for Dynamic Languages
ActiveState kehittää ilmaisia ohjelmointikieliä, mm. Perl, PHP, Python, Tcl, XSLT. Ne soveltuvat hyvin XML-ohjelmointiin.
CPAN
CPAN eli Comprehensive Perl Archive Network on laaja kirjasto valmiita moduuleja Perl-ohjelmointiin.

Opiskelumateriaalia

XML-peruskurssi
Tiivis johdanto XML-perustekniikoihin ja muutaman keskeisen sovelluksen esittely.
Take My Advice: Don't Learn XML
Teksti jonka jokaisen, joka näkee XML:n (sinänsä) taivaan lahjana sisällöntuottamiseen, pitäisi lukea. Eli jos haluaa ruveta harrastamaan polkupyöräilyä, muttei ryhtyä polkupyörämekaanikoksi, kannattaa mielummin ostaa valmis pyörä ja säätää sen satula ja tanko oikealle korkeudelle (eikä ryhtyä rakentamaan polkupyörää kokonaan itse). Teksti esittää yo. idean kuvaamalla XML ja DocBook -teknologioiden välisen suhteen -- idea tosin on yleistettävissä muuhunkin tietojenkäsittelyyn.
A Technical Introduction to XML
Artikkeli käy tiiviisti läpi XML 1.0:n teknisen perustoteutuksen. Linkkejä käsittelevä loppuosa kannattaa (tarkan syntaksin mielessä) jättää lukematta koska sen esittelemät tiedot eivät ole "enää" ajan tasalla. XML-tekniikan yksityiskohtia esittelevät teksti sopii hyvin luetteloon edellisen linkin perään ;-)
Semantic Web
Semanttinen Web (SW) on W3C:n hanke/näkemys jonka mukaan WWW:n tulisi kehittyä suuntaan jossa verkosta löytyvät nimetyt resurssit olisivat mielekkäästi kuvattuja, pelkän tiedostoformaatin tms. MIME-tyypin ilmoittamisen sijaan. Yleisemmin tarkasteltuna kyse on yleiskäyttöisen ja yhteensopivan tietomallin ja perustekniikan kehittämisestä kuvailutietojen välittämiseen (verkossa). Suomalaista SW-tietoa kokoaa yhteen esim. "Semantic Web in Finland - älykäs WWW Suomessa".
Web Services
Web Services (WS) kehittää tekniikkaa tietokoneiden välisten verkkopalveluiden toteuttamiseksi. Perusidea on määritellä viestinvaihtorajapinta, verkkopalvelujen kuvaus ja yhdistely XML-tekniikoita hyödyntäen. W3C:n ohella WS-tekniikoita sovittaa yhteen mm. WS-I, Web Services Interoperability Organization.
w3Schools.com
Runsaasti käytännönläheistä itseopiskelumateriaalia esimerkkien kera lukuisista Internetiin tai WWWiin liittyvistä W3C:n suosituksista (esim. HTML, XHTML, XML, XSL, ...) sekä muusta WWW-sovellukehitykseen liittyen (esim. JavaScript, Flash, SQP, ASP, Web Graphics, ...).
XML and Databases
XML:n tietokantasovellusten esittely. Käsittelee XML:n peruskäsitteet tietokantojen suhteen ja käy läpi erilaisia XML:ää ja tietokantoja yhdistäviä tekniikoita, sisältäen myös linkkejä aihepiirin teknologioihin ja tuotteisiin.
XML Tutorial (JavaCommerce.com)
Havainnollisesti XML 1.0 -suosituksen esittelevä, runsaasti esimerkkejä sisältävä opetuspaketti.
Elliotte Rusty Harold
Mies joka on kirjoittanut pari monta kirjaa aiheesta. Jakaa verkossa anteliaasti myös päivitysosia kirjojensa sisällöstä. Ohessa näytteeksi parhaita paloja kirjasta The XML Bible: Mukavia otteita löytyy myös kirjasta The Java Developer's Resource:
DocBook: The Definitive Guide (v. 1.0.3)
Hyvä ja kokonainen "O'Reilly-kirja" verkossa. DocBook on kenties tärkein standardi sähköisten (teknisluonteisten) asiakirjojen kirjoittamiseen SGML/XML-kielillä.
The XML Revolution
Laaja XML-tekniikoita esittelevä (luentomainen) opetuspaketti. Esittelee yleisesti aiheet: XML, Namespaces, XInclude, XML Base, XLink, XPointer, XPath, DTD, XML Schema, DSD, XSLT, XQuery, DOM, SAX ja JDOM sekä tarjoaa linkkejä aihepiirien verkkoresursseihin.

On-line sovelluksia

RUWF?
O'Reillyn XML::Parser Perl-moduulin päälle toteuttu (ei-validoiva) XML-jäsennin.
STG XML Validation Form
Scholarly Technology Groupin (STG) validoiva XML-jäsennin. Huom: sovellus yrittää aina validoida XML-dokumentin ja siten raportoi invalidin dokumentin valideettivirheet (ja paikoitellen kommentoi myös DTD-kirjoitustyyliä).
XML well-formedness checker and validator (RXP)
Richard Tobinin ylläpitämä koekäyttöön tarkoitettu validoiva XML-jäsennin joka tukee myös nimiavaruuksia.