Sound and Video
Äänen ja videon esitysmuodot WWW:ssä

Ääni ja video


    Tämän esityksen tarkoituksena on tarjota kattava esitys Internetissä saatavilla olevista videon ja äänen levitykseen sopivista työkaluista. Esitys jakaantuu kahteen osaan; etupäässä äänen esittämiseen tarkoitetut työkalut ja etupäässä liikkuvan kuvan esittämiseen tarkoitetut työkalut.

    Esitys on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, joita Internetin multimedian mahdollisuudet ja niiden mahdollisuuksien toteuttaminen kiinnostaa. Tämä ei ole mikään opas 'miten teen multimediaa Internetissä' vaan vain esittely työkaluista.

    Lähtökohtana on ollut kerätä mahdollisimman laaja esitys ohjelmista, joita on saatavilla, kertoa lyhyesti niiden ominaisuuksista ja vaatimuksista, sekä antaa mahdollisuus testata niitä.

    Mitä tarvitset, jotta voisit nauttia tästä esityksestä.

Copyright ©1997 Häkkinen, Lahtinen, Luodeslampi